Tyytyväinen asiakkaamme:

Energiahankkeen esiselvitys

 

Kemiönsaaren kunnalla on käynnissä Energiaomavarainen Kemiönsaari -projekti. Projektissa selvitetään erilaisten uusiutuvien energiamuotojen toteutusmahdollisuuksia. Projektiin liittyen kunta kilpailutti julkisesti energiahankkeen esiselvitystyön. Kilpailutuksen perusteella kunta valitsi lukuisten tarjoajien joukosta Sematin toteuttamaan selvitystyötä.

Semat toteutti syksyn 2011 aikana Energiahankkeen esiselvityksen Kemiönsaaren kunnalle. Selvityksessä tarkasteltiin tuulivoiman sekä muiden uusiutuvien energiamuotojen tarjoamia mahdollisuuksia kunnalle, kuntalaisille ja paikallisille yrityksille. Työ toteutettiin Sematin konseptoidun toimintamallin mukaisesti.

Esiselvityksen tuloksina esitellään uudenlaisia liiketoiminta- ja ansaintamalleja, jotka huomioivat kunnan, kuntalaisten ja paikallisten yritysten etuja. Tulokset tuovat esiin myös päätökset ja etenemismallit, joilla liiketoiminta- ja ansaintamallien edut voidaan realisoida kaikille tahoille. Näin taataan liike-elämän kehittyminen kunnan alueella.

 

”Selvitystyö mahdollistaa faktoihin perustuvan päätöksenteon ja toimintaa voidaan nyt varmasti viedä kaikkia tahoja hyödyntävään suuntaan.”
Annalena Sjöblom
Projektipäällikkö
Kemiönsaaren kunta

 

”Sematin tarjoama toimintamalli ja asiantuntemus erottuivat edukseen kilpailutuksen yhteydessä.”
Tom Simola
Kunnanjohtaja
Kemiönsaaren kunta

 

”Konseptimme avulla takaamme asiakkaillemme aina todellisuuteen ja alan viimeisimpään asiantuntemukseen pohjautuvan lopputuloksen.”
Heikki Laaksonen
Projektipäällikkö
Semat Oy

 

Kemiönsaaren kotisivut

 

Muita referenssejä

 

 

 

Lue lisää palveluistamme.