Toiminnan kehittäminen

Tarvitsetko tukea yrityksesi toiminnan tehostamiseen? Tukevatko prosessit toimintaasi aidosti? Kaipaako projektitoimintasi uutta näkökulmaa? Avullamme asiakkaamme ovat onnistuneet kasvattamaan kilpailukykyään esimerkiksi virtaviivaistamalla ja yhdenmukaistamalla toimintaansa. Autamme luomaan tehokkaampia uusia toimintatapoja tai ottamaan käyttöön jo olemassa olevia malleja, jotka eivät syystä tai toisesta ole jalkautuneet käytännön toimintaan. Teemme toiminnan kehittämistä kattavasti projektiliiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Projektitoiminnan kehittäminen

Projektitoiminnan systemaattinen kehittäminen ja yhteisten projektimallien luominen sekä käyttöönotto johtaa muun muassa tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisääntymiseen. Toiminnan kehittämisellä on usein laajamittaisia vaikutuksia mm. päätöksentekoon, toiminnan läpinäkyvyyteen, resurssien hallintaan ja muihin tyypillisiin projektitoiminnan haasteisiin. Projektitoiminnan kehittämishankkeen tuloksena voidaan esimerkiksi räätälöidä yritykselle projektikäsikirja.

Projektitoiminnan kehittäminen alkaa aina esiselvityksellä, jossa nykytila kartoitetaan. Esiselvityksen jälkeen kehittämistoimenpiteet viedään käytännön toteutukseen ja jokapäiväiseen toimintaan saakka. Analysoimme yhdessä nykytilan ja määrittämme selkeät, konkreettiset toimenpide-ehdotukset- Lopuksi laadimme kattavan raportin, joka voi toimia vaikka suoraan kehityshankkeen toteutussuunnitelmana.

Projektiprosessien kehittäminen
Toimitusprojektin prosessit
Tarjousprosessi
R&D-projektin prosessit
Investointiprojektin prosessit
Innovaatioprosessi
Kunnossapitoprosessi
Tilaus-toimitusprosessi (TiTo)
NPI-prosessi / tuotannollistaminen, tuotteistaminen
Palveluprosessi
Tuotantoprosessi
Projektisalkun/-portfolion hallinnan kehittäminen
Ohjausryhmätoiminnan kehittäminen
Projektisuunnittelutyökalujen kehittäminen
Logistiikan ja toimitusketjun kehittäminen
Projektidokumentaation ja ohjeistuksen kehittäminen

Hankinnan kehittäminen

Sematin hankinta-ammattilaisen käyttäminen tuo yrityksellesi lukuisia hyötyjä. Meiltä saat käyttöösi alan tuntevan, osaavan ammattilaisen ja hankintajohdon, hankintaasi kehitetään jatkuvasti kokonaistaloudellisesta näkökulmasta ja pääset tarvittaessa myös kansainvälisille hankintakanaville.

Hankintaosaajamme auttavat, jos tarvitset väliaikaisesti lisäosaamista tai -resurssia hoitamaan esimerkiksi ostajan, ostopäällikön tai hankintajohtajan tehtäviä.

Voit myös ulkoistaa hankintasi ja sen johtamisen kokonaan Sematille. Ammattilaisemme hoitavat hankinnan alusta loppuun kehittäen sitä jatkuvasti.

Hankinnan kehittäminen
Operatiivinen osto
Strategien hankinta
Hankinnan sopimuspalvelut

Tilaus-toimitusketjujen hallinnan kehittäminen

Tilaus-toimitusketjujen hallinnan kehittäminen koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina. Toimeksianto alkaa toimitusketjun nykytilan selvityksellä. Kun nykytila on selvitetty, arvioidaan sen poikkeustilan hallinnan statusta. Tähän voi toimialastasi riippuen sisältyä myös muun muassa valmius-, jatkuvuus- ja toipumisnäkökulmat. Saat kattavan raportin muodossa tietoa, jonka avulla sinun on helppo havaita toimintaympäristösi kehitykseen liittyviä riskejä ja varautua niihin. Kolmas vaihe kattaa erilaiset ja eritasoiset korjaavat toimenpiteet, joilla tilaus-toimitusketjusi suorituskykyä on mahdollista kehittää.

Tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittäminen
Tilaus-toimitusprosessi (TiTo)

Arjen LEAN, 5S&S

Meillä Sematilla LEAN on mukana toiminnassamme ilman sen suurempia kommervenkkejä, eli puhummekin täällä rohkeasti “arjen LEANista”. Kokemuksemme mukaan, kun LEANia lähdetään lanseeraamaan, kompastuu homma heti jo alussa siihen, että henkilöstö ei ymmärrä vannoutuneiden LEAN -asiantuntijoiden käyttämää hienoa ja vierasta terminologiaa. Me emme tee niin, vaan tuomme LEAN -toimintamallin käytännön tasolle mm. konkreettisten esimerkkien avulla.

Lähdemme siitä perusasiasta liikkeelle, että asiat voidaan tehdä aina paremmin ja helpommin. Kaikessa yksinkertaisuudessaan organisaation jäsenten tulisikin ajatella, että “miten teen oman osani niin, että myös prosessin seuraavan vaihe onnistuu paremmin”. Tämän tulee olla jatkuva prosessi.

Panostamme siihen, että sinä saat organisaatioosi teille sopivan LEANin, jossa huomioidaan käyttöön otettavien ratkaisujen vaikuttavuus organisaatiosi suorituskyvyn kannalta oleellisiin asioihin. On erittäin tärkeää ymmärtää Lean-toimintamallin tarkoitus ja mitä sillä ollaan tavoittelemassa. Pelkkien menetelmien ja työkalujen avulla ei saavuteta tavoiteltavia hyötyjä, ellei kehitystyötä nähdä kokonaisuutena ja koko yritystä koskevana.

Arjen LEAN
5S&S