Milectria Oy

 ”Saimme Sematilta todella hyvän avun liiketoiminnallemme merkittävän osakokonaisuuden kehittämiseen. Etenkin pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa näemme tärkeänä prosessiemme tilan ja kestävyyden tarkastelun. Poikkeamien hallinta ehkäisee tilanteiden kriisiytymistä. Ulkopuolisen näkemyksen avulla saimme uudenlaisia näkökulmia. Yhteistyö Sematin kanssa oli mutkatonta.” 

Tatu Piilola 
Toimitusjohtaja 
Milectria 

Yleiskuvaus

Milectrialle tehtiin tilaus-toimitusketjun kehittämisprojekti, jossa tarkasteltiin tilaus-toimitusketjujen nykytilaa ja prosessin poikkeustilan sietokykyä.

Milectria on vuonna 2004 perustettu, osaamiseen ja korkealaatuiseen työhön panostava sähköjärjestelmien valmistaja. Milectrian päätoimipiste sijaitsee Hattulassa, ja yrityksellä on myös tehdas Virossa sekä myynti- ja valmistusyksikkö Arabiemiraateissa. Yrityksen tuotteita ovat johdinsarjat, kaapelisarjat, kiinteistöjen sähkönjakelukeskukset ja sähkökeskukset sekä sähkömekaaniset kokoonpanot vaativiin käyttöolosuhteisiin, kuten puolustusväline- ja sotilastarvike- sekä teollisuuskäyttöön. 

Milectrian kansainvälinen asiakaskunta muodostuu omien alojensa arvostetuimmista yrityksistä. Milectria työllistää 160 henkilöä. 

Haaste

Milectria toimi Sematin kumppanina ja pilottiasiakkaana tilaus-toimistusketjun kehittämiseen keskittyvässä palvelussa. Samalla kun Sematin uutta palvelua kehitettiin asiakaslähtöisesti, kehitettiin myös Milectrian omaa toimintaa. 

Milectria toimii valmistavassa teollisuudessa ja toimittajia sillä on yli 200, eli tilaus-toimitusketjun toimivuus on ensisijaisen tärkeää. Lähtökohtaisesti Milectrialla ei ollut mitään erityistä ongelmaa mielessään, vaan tilaus-toimitusketjua lähdettiin tarkastelemaan avoimin mielin.  

Tuotetut palvelut & erityisosaamiset

Toiminnan kehittäminen
Tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittäminen
Tilaus-toimitusprosessi (TiTo)

 

Arvo ja ratkaisu

Projekti polkaistiin käyntiin tilaus-toimitusketjun nykytilaselvityksellä ja sen jälkeen tarkasteltiin prosessin poikkeustilan sietokykyä.  Hankkeen edetessä löytyi kuitenkin potentiaalisia kehittämiskohteita, joista yhdessä valittiin ne, joihin keskityttiin. Erityisesti keskityttiin toimituskentän hallintaan ja valittuja hankintasopimuksia tarkasteltiin suurennuslasin kanssa.  

Koko projekti tehtiin tiiviissä yhteistyössä Sematin ja Milectrian välillä. Kehityshankkeen jälkeen Milectrialla on parempi käsitys omien toimintojensa nykytilasta ja erinomaiset eväät toimintansa kehittämiseen sisältäen Sematin tekemät korjaavat toimenpiteet ja selkeät toimenpide-ehdotukset. Tilaus-toimitusketjun nykytilasta kertovia raportteja voidaan hyödyntää monella tavoin, mm. jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmien sekä vaadittavien auditointien tukena. 

”Yhteistyö oli sujuvaa ja toi erinomaisen hyvää ulkopuolista näkemystä tilaus-toimitusketjumme tilanteesta ja kehityskohteista. Päivittäistyön lomassa kehityskohteet saattavat jäädä pimentoon. Tämän yhteistyön myötä silmät aukenivat asioille, joita tulemme jatkossa viemään kehityskohteina eteenpäin. ”
Mirka Ruoho
Hankintajohtaja
Milectria 

“Auditoinneista ja kehittämisestä osaltaan vastaavana tällainen yhteistyö oli erittäin tervetullutta. Sematin henkilöstö toi laaja-alaisella kokemuksellaan uusia näkökulmia asioihin, auttoi hahmottamaan kokonaisuutta ja ohjasi löytämään olennaisia kehityskohteita. Erityismaininnan ansaitsee Sematin raporttien ja esitysten selkeys. Asiat kerrotaan tiiviisti, helposti ymmärrettävästi ja havainnollisesti. Positiivisen kokemuksemme perusteella olemme kehitysasioissa matalalla kynnyksellä Sematiin yhteydessä jatkossakin.”
Tero Laitakari
Laatu- ja kehityspäällikkö
Milectria 

“Pyysimme Milectriaa kumppaniksemme uuden palvelun kehittämiseen ja pilotointiin, koska se toimii haastavassa kansainvälisessä ympäristössä ja edustaa vahvaa oman alansa osaamista. Kiitän Sematin puolesta Milectrian henkilöstöä luottamuksesta ja avoimesta, hyvästä yhteistyöstä sekä erinomaisista kehitysehdotuksista ja asiakasnäkökulman esiintuomisesta. Molemmat osapuolet saivat tästä paljon.”
Pasi Niemi
Projektijohtaja
Semat