Koskisen Oy

”Hankintatoimen kehittäminen Sematin kanssa yhteistyössä on tuonut organisaatioon paljon hyvää. Olemme oppineet katsomaan asioita eri näkökulmista ja järjestelmällisemmän tekemisen. Uusien työkalujen kehittäminen toiminnan parantamiselle on edellytys menestykselle nykymarkkinoilla, ja Semat on meitä auttanut tässä erittäin onnistuneesti.” 
Eunice Joensuu 
Director, Supply Chain, Panel Industry 
Koskisen 

Yleiskuvaus

Koskisen toteutettiin hankinnan kehitysprojekti, jossa luotiin Koskisen Oy:lle hankintastrategia ja tehostettiin prosesseja.

Koskisen on yli satavuotias puunjalostuksen perheyritys. Vuosikymmenien saatossa Koskisesta on hioutunut kansainvälinen puutuotteiden ja puunjalostuksen erikoisosaaja. Yritys valmistaa ja markkinoi puutuoteteollisuuden tuotteita muun muassa rakennus-, huonekalu- ja kuljetusvälineteollisuudelle. 

Koskisen toimialat ovat puunhankinta ja bioenergia, sahateollisuus, levyteollisuus ja ohutvaneriteollisuus. Konserni työllistää yli tuhat henkilöä. 

Haaste

Hankinnan merkitys taloudellisesti korostuu Koskisella yhä enemmän ja heillä havahduttiin tarpeeseen selvittää yrityksen hankinnan nykytilaa. Selvityksen pohjalta haluttiin luoda ja jalkauttaa uusi hankintastrategia ja kehitystoimenpiteet, joilla yritys saisi taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Lisäksi varsinkin kunnossapidon hankinnoissa nähtiin parantamisen varaa, joihin toivottiin parannusta.  

Tuotetut palvelut & erityisosaamiset

Toiminnan kehittäminen
Hankinnan kehittäminen
Operatiivinen osto
Strategien hankinta
Hankinnan sopimuspalvelut

Arvo ja ratkaisu

Hankinnan kehitysprojekti alkoi laajalla hankinnan nykytilakartoituksella, johon sisältyi muun muassa hankinnan mittarit. Tulokset esiteltiin levyteollisuuden johtoryhmälle suositeltuine kehityskohteineen. Kehitysprojektia lähdettiin tekemään yhdessä Koskisen hankintahenkilöstön kanssa. 

Projektissa käytiin läpi asiakkaan hankintakulut ja -prosessit. Sematin tuella luotiin ensin selkeä ja kattava hankintastrategia ja asetettiin tulevaisuuden tavoitteet hankintatoiminnoille sekä luotiin mittarit hankinnalle ja sen johtamiselle, sitten tehostettiin prosesseja. Koskisella on nyt käytössään tehokkaat prosessit ja työkalut, mukaan lukien uudistetut hankintasopimuspohjat. 

Kehitysprojekti poiki myös lisäprojektin, jossa analysoitiin ja kehitettiin tarkemmin kunnossapidon hankintaa. Aluksi keskityttiin toimitusketjun kulmakiviin eli prosessiin, ihmisiin ja materiaalivirtoihin. Kun perusta oli valmis, kilpailutettiin toimittajat. Kilpailutuksissa priorisoitiin tiettyjä kategorioita johtuen aikataulusta, kategorioiden kriittisyydestä ja paineesta parantaa hankinnan tehokkuutta. Samalla päätettiin alkaa toteuttaa Industrial Shop -palvelukonseptia, jossa suurivolyymisia, edullisia tarvikkeita ja käyttötarpeita siirretään toimittajan hoidettavaksi. 

Tehty työ tulee näkymään selkeästi Koskisen tulevassa operatiivisessa toiminnassa, erityisesti toimitusketjun osalta. Osa hyödyistä on jo nyt nähtävissä. 

”Yhteistyö antoi erinomaisen osoituksen Sematin kattavasta ja monitasoisesta käytännön osaamisesta hankintojen johtamisessa ja kehittämisessä HankintaPron P3-sopimuspalveluiden sekä P2-osaajapalveluiden osalta. Sematin hankintaosaajat toimivat niin henkilöstön sparraajan, johdon konsultin, projektipäällikön kuin hankintajohdon rooleissa. Tulokset puhuvat puolestaan.”
Jani Perälä
Project Director
Semat 

”Ulkoisen projektipäällikön ja asiakkaan avainhenkilöiden yhteinen tahtotila, korkea motivaatio jasaumaton yhteistyö nousivat Koskisen kunnossapidon hankinnat -projektissa jälleen kiistatta esiin. Lisäksi voimaannuttavinta oli ehkä huomata, että vanhoista ajatusmalleista ja toimintatavoista päästiin yhteisvoimin eteenpäin. Muutoksessa on voimaa.”
Mirko Kaarnakoski
Senior Project Manager
Semat