Telatek Service Oy

 ”Asetimme johtoryhmässä tavoitteeksi projektikoon kasvattamisen kokonaistoimitusten avulla. Meille oli selvää, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimintatapojen kehittämistä. Semat valikoitui kumppaniksi kehittämään projektitoimintaa ja konseptiemme tuotteistamista käytännönläheisesti.” 
Juha Iiponen 
Toimitusjohtaja 
Telatek Service Oy 

Yleiskuvaus

Telatek Service Oy:lle tehtiin toiminnan kehitystä heidän kasvattaessa projektitoimintaansa. Telatek Servicelle kehitettiin projektimalli, joka jalkautettiin käyttöön valmennuksin.

Telatek-ryhmä on johtava suomalainen asennus-, kunnossapito- ja konepajapalveluiden tuottaja. Telatek Service Oy on erikoistunut pinnoitus- ja kunnossapitotekniikkaan sekä laite- ja koneasennuksiin. 

 

Haaste

Telatek Service halusi kasvattaa projektikokoaan. Tämä edellytti projektitoiminnan yhdenmukaistamista ja yhteisen toimintamallin luomista. 

Tuotetut palvelut & erityisosaamiset

Toiminnan kehittäminen
Projektitoiminnan kehittäminen
Projektiprosessien kehittäminen

Arvo ja ratkaisu

Semat räätälöi Telatek Servicelle kevyen projektimallin kunnossapitoprojekteja varten. Hanke toteutettiin Sematin omaa kehitysmallia hyödyntäen. Työ aloitettiin nykytila-analyysilla, jonka pohjalta tehtiin toimenpide-ehdotukset. 

Uudet toimintatavat jalkautettiin valmennuksilla ja workshopeilla. Samalla luotiin suunnitelma muiden kehityshankkeiden toteuttamiseksi.  Telatek toteuttaa nyt strategian mukaisia toimenpiteitä luotua mallia soveltaen. 

Lisäksi Semat teki voimalaitosten turbiinihuoltojen tuotteistamiseen liittyvän selvityksen, jonka pohjalta luodut kehitysehdotukset ovat osana pitkäjänteistä kehittämissuunnitelmaa.