NSS Hall Oy

”Semat oli käynyt esittelemässä palveluitaan jo aikaisemmin. Oli helppo ottaa yhteyttä, kun aika koitti. Sematin tarjoama toimintamalli ja asiantuntemus vakuuttivat. Ja kun vielä osoittautui, että he pystyivät tarttumaan toimeen välittömästi, oli valinta selvä.” 
Erkki Rutanen 
Maajohtaja 
NSS Hall Oy 

Yleiskuvaus

NSS Hall vastasi CE-merkintä ja EN1090-vaatimusten voimaantuloon kehittämällä toimintaansa yhteistyössä Sematin kanssa.

NSS Group on Pohjoismaiden johtava hallien, suojapeitteiden, sääsuojien ja telineiden toimittaja, jonka toiminta ja strateginen suunnittelu tähtäävät aina asiakkaan menestymiseen ja perustuvat kolmeen tärkeään lähtökohtaan: laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöön. NSS Groupin yhtiöitä Suomessa ovat Lainapeite Hall Oy ja Lainapeite Oy. 

Haaste

Teräsrakentamisessa käyttöön otettava CE-merkintä ja EN1090-vaatimusten voimaantulo edellyttivät toimintatapojen tarkastelua ja kehittämistä. Siirtymäajan umpeutuessa yrityksen oman henkilöstön ollessa kiinni asiakastoimituksissa oli löydettävä luotettava yhteistyökumppani.

Tuotetut palvelut & erityisosaamiset

Toiminnan kehittäminen
Ulkoinen projektipäällikkö
Vuokraprojektipäällikkö

Arvo ja ratkaisu

Sematilta nopeasti ja joustavasti saatu projektipäällikön tarjosi ratkaisun yrityksen ongelmaan. Projektissa saavutettiin tavoitteet, joilla varmistettiin yrityksen kilpailukyky myös EN1090-vaatimusten astuttua voimaan.

”Konseptimme avulla pystyimme viemään tehtävän systemaattisesti maaliin tällaisella pikaisella aikataulullakin. Tunnistimme tilaus-toimitusprosessin vaiheet yhdessä asiakkaan kanssa, viilasimme prosessikuvaukset ja aloitimme laatukäsikirjan päivityksen tältä pohjalta.” 

Tommi Pastila
Projektipäällikkö
Semat Oy