Caruna

Sematin porukka oli aidosti kiinnostunut siitä mitä me halusimme ja tarvitsimme. Näin ollen lopputuloskin oli oikeanlainen meille – tiukoista aikatauluista huolimatta.” 
Henrik Suomi 
Head of Investment Programs 
Caruna Oy

Yleiskuvaus

Kanssamme Caruna selkeytti toimintamallejaan investointi- ja kunnossapitoprojektien läpiviennin osalta heidän omien investointien ja laajuuden kasvaessa merkittävästi. 

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys. Se vastaa noin 714 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönsiirrosta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Carunalla työskentelee noin 300 henkilöä ja se työllistää välillisesti useita satoja henkilöitä eri puolilla Suomea.

Haaste

Caruna nostaessa omien investointiensa määrää ja laajuutta merkittävästi, kävi ilmi tarve tehostaa projektitoimintaa ja selkiyttää projektien prosesseja. Semat valikoitui yhteistyökumppaniksi toiminnan kehittämiseen. 

Tuotetut palvelut & erityisosaamiset

Toiminnan kehittäminen
Projektitoiminnan kehittäminen

Arvo ja ratkaisu

Semat toimi yhteistyökumppanina Carunan operatiivisen projektitoiminnan tehostamisessa, roolien ja vastuiden selkiyttämisessä sekä tarvittavien prosessien kehittämisessä ja kuvaamisessa. Lopputuloksena Carunalla on käytössään selkeät toimintamallit eri tyyppisten investointi- ja kunnossapitoprojektien tehokkaaseen läpivientiin.

“Sematin konsultit olivat mukavia ja vetivät oman osuutensa hyvin ja joustavasti. Valittu roolien ja prosessien kuvaustapakin oli meille juuri sopiva.” 

Elina Lehtomäki
Head of Growth Investments and Maintenance
Caruna Oy 

”Oli erittäin palkitsevaa olla mukana toteuttamassa Carunan uutta toimintatapaa. Loimme yhdessä erilaisiin projekteihin selkeät ja toimivat toimintamallit, jotka ottavat huomioon myös käytännönläheisyyden.” 

Tuomas Kontro
Project Manager
Semat Oy