Turun Osuuskauppa

”Haastava ja monisyinen projektimme kaipasi uutta puhtia, jota saimme kokeneelta projektijohtajalta Sematilta. Hän laati yhteistyössä TOK:n projektiorganisaation kanssa perusteelliset suunnitelmat ja selkeät menettelyt projektin rationaalisen etenemisen varmistamiseen. Samalla saimme johtoryhmätasolle paremman näkymän projektiin ja entistä selkeämmät perusteet päätöksenteon tueksi. Pääsimme hyvin uuteen vaiheeseen ja saimme hyvät eväät projektin jatkamiseen omin voimin”. 
Mikko Eskelinen
toimialajohtaja
Market- ja tavaratalokauppa
Turun Osuuskauppa

Yleiskuvaus

Sematin kokeneen projektijohtajan avustuksella TOK sai kirkastettua projektin eri toimijoiden roolit ja tavoitteet ja projektin taas hallintaan.

Turun Osuuskauppa, tuttavallisemmin TOK, on asiakasomistajien omistama alueellinen osuuskauppa, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen. Asiakasomistajia Turun Osuuskaupalla on jo yli 168 000. Turun Osuuskauppa on vahvasti mukana Varsinais-Suomen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Osuuskaupalle tärkeitä arvoja ovat jatkuvuus, pitkäjänteisyys ja vastuullisuus. Tulos ohjataan oman toimialueen investointeihin, palveluja käyttävien asiakasomistajien palkitsemiseen, henkilöstön ammattitaidosta ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen, yhteiskunnallisten vastuiden kantamiseen sekä monimuotoisen harrastus- ja yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen.  TOK on yksi alueensa suurimmista palvelualan työnantajista ja työllistää yli 2 400 henkilöä.

Turun Osuuskauppa toimii päivittäis- ja erikoistavarakaupassa, liikennemyymälä-, matkailu- ja ravitsemis- sekä tavaratalokaupassa. Turun Osuuskauppa on osa S-ryhmää.

Haaste

Kyseinen projekti oli kriittisellä polulla lähinnä ulkoisien seikkojen takia ja siitä oli vaikea saada hallittua otetta, koska projektissa oli monta osa-aluetta, joiden kunkin tuloksentekokyky tuli varmistaa haasteista huolimatta. Turun Osuuskaupalla huomattiin, että heillä oli parannettavaa projektin johtamisessa ja tilannekuvan rakentamisessa ja sen välittämisessä projektin toimijoille ja johtoryhmälle. Tilanne oli saatava nopeasti hallintaan.

Tuotetut palvelut & erityisosaamiset

Projektinjohtaminen
Ulkoinen projektijohtaja
Vuokraprojektijohtaja

Arvo ja ratkaisu

Sematin kokeneen ulkoisen projektijohtajan avustuksella TOK sai kirkastettua projektin eri toimijoiden roolit ja tavoitteet ja projektin taas hallintaan. Tilannekuvan ajantasaisuuden varmistamiseen saatiin toimivat menettelyt sekä työkalut. Tavoitteet täyttyivät ja saimme sovitusti eväät jatkaa projekti loppuun oman henkilöstön voimin.

”Oli erittäin mielenkiintoista lähteä tähän toimeksiantoon itselleni uuteen toimintaympäristöön ja ”Suomen Turkuun”. TOK:n henkilöstö vakuutti minut erinomaisen kovalla substanssiosaamisellaan ja yhteistoiminta TOK:n organisaation eri toiminnallisilla tasoilla oli esimerkillistä ja sujuvaa. Tavoitteet projektiin asetettiin selkeästi ja johdon sekä organisaation tuki projektin johtamiselle antoi loistavat eväät onnistuneelle yhteistyölle. TOK:n kokenut kehitysjohtaja Anssi Tähtinen luonnehtikin yhteistyötämme seuraavasti: ”Oli yksi työelämäni opettavimmista jaksoista!”

Pasi Niemi
Project Director
Semat Oy