Aalto-yliopisto

“Sematin projektiasiantuntijat vetivät tiiviit, informatiiviset luennot mielenkiintoisella ja ammattimaisella tavalla. Läsnäolijoille jäi erittäin positiivinen kuva luennoista.” 
Juha Huuki 
University Teacher, D.Sc.(Tech.) 
Aalto University, Department of Mechanical Engineering 
Production Engineering 

Yleiskuvaus

Sematin projektipäälliköt ovat käyneet vierailijaluennoitsijoina puhumassa investointiprojekteista ja projektien hallinnasta Aalto-yliopistolla.

Aalto-yliopisto on pääosin Espoossa sijaitseva kansainvälinen yliopisto, joka toimii tekniikan, kauppatieteiden ja taiteen aloilla. Toimintansa se aloitti 1. tammikuuta 2010 kolmen aikaisemmin itsenäisen korkeakoulun Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun yhdistyessä. 

Haaste

Projektityöskentely on hyvin yleistä eri aloilla. Tekniikan alalla projektit ovat oleellinen osa yritysten toimintaa ja projektit ovat usein mittavia investointeja yrityksille. Projektinhallinta- ja investointiprojektien perusteiden opiskeleminen on näin ollen tärkeä osa diplomi-insinöörien opintoja. 

Opintojen aikana hankitulla projektiosaamisella sekä projektityöskentelytaidoilla, esimerkiksi tiimityöskentelyllä, on hyödyllinen merkitys opiskelijoille työelämässä. Projektiosaamista tarvitaan jatkossa ja etätyötekniikoiden käyttö luo uusia mahdollisuuksia myös projektien seurantaan ja hallintaan.  

Tuotetut palvelut & erityisosaamiset

Projektivalmennukset ja sparraukset
Valmennukset

Arvo ja ratkaisu

Sematilta on jo useampana vuonna pyydetty vierasluennoitsijaa puhumaan investointiprojekteista Aalto-yliopiston opiskelijoille. Luennot koostuivat projektinhallinnasta yleisellä tasolla sekä investointien hallinnasta. Luennoimassa ovat käyneet Sematilta projektijohtaja Jani Leino ja mm. projektipäällikkö Mikael Lamberg. 

”Olemme ylpeitä saadessamme tuoda kokemusperäisiä näkemyksiä projektinhallinen eri näkökulmista Aalto-yliopiston opiskelijoille, ja sparrata tulevaisuuden tekijöitä. Luentojen pitäminen on ollut antoisaa, johtuen opiskelijoiden aktiivisuudesta sekä heidän innokkuudestaan oppia.”
Jani Leino
Project Director
Semat Oy