Metropolia Ammattikorkeakoulu

“Saimme Sematilta nopeasti ja vaivattomasti sourcing-tiedot tarvitsemiemme anturien toimittajista sekä näytekappaleet eikä projektimme päässyt viivästymään oikeiden komponenttien puuttumisen vuoksi. Loistavaa toimintaa Sematilta.” 
Jarmo Tuppurainen 
Technology Manager 
Electria 
Metropolia University of Applied Sciences

Yleiskuvaus

Sematin kautta Metropolia Ammattikorkeakoulu sai toimittajaselvityksen kahdesta erityyppisestä hiilidioksidianturista projektia varten.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudulla toimiva monialainen ammattikorkeakoulu. Electria on Metropolian sovelletun elektroniikan tutkimus- ja kehitysyksikkö, jonka osaamisen painopiste on erittäin vähävirtaisessa langattomassa elektroniikassa.

Haaste

Electrialla alkoi elokuussa 2016 AirSens-projekti, jossa tutkitaan Metropoliassa kehitetyn älykkään ilmanvaihtoventtiilin soveltuvuutta energiansäästöön ja terveellisen sisäilman tuottamiseen toimistorakennuksissa. Projektia varten Electria tarvitsi tarkkojen vaatimusten mukaisia hiilidioksiantureita.

Tuotetut palvelut & erityisosaamiset

Toiminnan kehittäminen
Toimittajaselvitys

Arvo ja ratkaisu

AirSens-projektiin liittyen Semat teki Metropolialle toimittajaselvityksen kahdesta erityyppisestä hiilidioksidianturista. Toimeksiannossa etsittiin ja selvitettiin tarkkojen vaatimusten mukaisten antureiden valmistajia Kiinasta. Samalla selvitettiin anturivalmistajien näkemyksiä CO2-anturien kehityssuunnasta tulevaisuudessa seuraavien parin vuoden tarkastelujaksolla. 

Toimeksiannon tuloksena Metropolia sai anturivalmistajien tiedot, näytekappaleita, ja raportin alan tulevaisuudennäkymistä.