Merivaara Oy

”Sematin ammattimaisen projektipäällikön ansiosta haastava ja monitahoinen kehitysprojekti saatiin vietyä läpi sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.” 
Jyrki Nieminen 
Chief Technology Officer 
Merivaara Oy 

Yleiskuvaus

EU-direktiivin tullessa voimaan Sematin ulkoinen projektipäällikkö vie Merivaaran kehitysprojektin sujuvasti ja annettujen tavoitteiden mukaisesti maaliin.

Merivaara Oy, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1901, on intuitiivisen terveysteknologian ja teollisen muotoilun edelläkävijä ja keskittyy kasvualueena erityisesti leikkaussalitoimintoja tukeviin ratkaisuihin. 

Merivaaralla on asiakkainaan maailman johtavia sairaaloita, joissa heidän ohjelmistonsa, laitteensa ja palvelunsa parantavat potilasturvallisuutta ja lisäävät leikkaushoidon laatua ja tehokkuutta. Merivaara työllistää tällä hetkellä noin 60 henkilöä neljässä maassa. 

Haaste

MDR eli Euroopan unionin lääkinnällisten laitteiden asetuksen myötä Merivaaralla oli tarve päivittää heidän tuottamansa leikkauspöytä asetuksen mukaiseksi. Samalla leikkauspöydän muotoilua lähdettiin uudistamaan Merivaaran uusimman muotokielen mukaiseksi. 

Tuotetut palvelut & erityisosaamiset

Projektinjohtaminen
Ulkoinen projektipäällikkö
Vuokraprojektipäällikkö

Arvo ja ratkaisu

Sematin ulkoinen projektipäällikkö vie kehitysprojektin sujuvasti ja annettujen tavoitteiden mukaisesti maaliin. Projektin aikana Merivaaran projektikulttuuriin tuotiin myös uusia toimintatapoja ja työkaluja projektien ja kustannusten seurantaan tulevaisuuden projektien sujuvoittamista varten.  

”Oli hienoa olla mukana päivittämässä Merivaaran Promerix-leikkauspöytää vastaamaan nykyisiä ja tulevia lääkinnällisten laitteiden vaatimuksia. Projekti oli monipuolinen ja haastava, ja se saatiin vietyä maaliin aikataulussaan motivoituneen ja erittäin osaavan projektitiimin ansiosta.”
Sami Kiviniemi
Senior Project Manager
Semat Oy