Projektipäällikkö Tommi Pastila Sematilla 10 vuotta

Projektipäällikkö Tommi Pastilalla tuli helmikuun lopussa 10 vuotta täyteen Sematilla. Tommi on tehnyt vuosien varrella monipuolisesti erilaisia projektitoimeksiantoja ja nähnyt Sematin kehittyvän ja kasvavan.

Vauhdikas aloitus Sematilla

Tommi on taustaltaan diplomi-insinööri ja hänelle oli kertynyt pitkä työkokemus puolustusteollisuuden monipuolisista projekteista jo ennen Sematin pestiä. Aloitustaan Sematilla Tommi summaa seuraavasti:

“Edellinen työni päättyi hieman yllättäen. Onnekseni silloin Sematilla työskennellyt Vesa naarasi minut Sematin pooliin ja siitä päädyinkin sitten suoraan “syvään päähän” sijaistamaan toista Sematin projektipäällikköä kuukauden ajaksi.” 

Senior projektipäällikkö Tommi Pastila

Ensimmäinen toimeksianto osoitti, että Sematin projektipäällikkönä tarvitaan nopeaa uusien asioiden omaksumista. ”Asioiden nopea haltuunotto on projektipäällikön tärkeimpiä ominaisuuksia varsinkin lyhyissä toimeksiannoissa“, Tommi kertoo. 

Sematin toimitusjohtaja Jani Rathgeber muistelee myös Tommin aloitusta Sematilla ja kiittelee Tommin nopeaa hyppäämistä paikkaamaan silloista tilannetta:

“Tommin aloitus Sematilla tuli juuri sopivaan saumaan, kun eräs projektipäällikkömme jäi pidemmälle sairaslomalle laskettelurinteessä tapahtuneen yllättävän haaverin seurauksena. Tommi otti ensitöikseen homman ammattimaisesti haltuun ja asiakkaamme projektille ei aiheutunut mitään ongelmia.” 

Kasvua ja eri pituisia projektitoimeksiantoja

Semat-uransa alkutaipaleella Tommi tekikin useampia lyhyempiä toimeksiantoja ja hän osallistui aktiivisesti jo silloin myös asiakkaiden hankkimiseen. “Tuolloin Semat oli vielä pienehkö firma, jossa toimittiin hyvin itsenäisesti. Samalla jokaisen oli otettava vastuuta myös toimeksiantojen myynnistä ja toteuttamisesta.”

Kymmenen vuoden aikana Semat on kasvanut ja kehittynyt ja nykyisin firmalla onkin erikseen hallinto ja myynti.

Alkutaipaleen jälkeen Tommi on tehnyt pitkiä, vuosia kestäviä toimeksiantoja eri asiakkailla. Hänen mukaansa parasta toimeksiannoissa ovat olleet tyytyväiset asiakkaat, joiden myötä asiakkuudet ovat laajentuneet ja pidentyneet. Tommi nostaa esille ulkoisena projektipäällikkönä toimimisen hyvänä puolena myös irrallaan olon asiakkaan organisaatiosta: 

”Ulkoisena projektipäällikkönä toimiminen pitkissä projektitoimeksiannoissa antaa mahdollisuuden toimia irrallaan asiakkaan sisäisistä väännöistä. Tämä luo edellytyksen tuoda asiakkaalle lisäarvoa esimerkiksi toiminnan kehittämisen kautta, koska asioita voi tarkastella ulkopuolisin silmin neutraalimmin.” 

”Tommi on yksi Sematin luottopakeista”

Jani on ollut todella tyytyväinen Tommiin, samoin kuin lukuisat asiakkaamme, joiden kanssa Tommi on kymmenen Semat-vuoden aikana tehnyt erilaisia toimeksiantoja. Tommin esimiehenä toimiva Pasi kertookin Tommin olevan yksi Sematin luottopakeista.

“Tommi pärjää toimeksiannossa kuin toimeksiannossa ja aina voi olla ihan varma, että asiat tulee hoidettua ammattimaisesti maaliin saakka. Tommia on kiittäminen myös siitä, että itsestänikin tuli sematilainen”, Pasi sanoo. 

Parhaaksi asiaksi Sematilla Tommi nostaa työn itsenäisen luonteen: “Sematilla on tietty vapaus päättää tekemisistään. Esimerkiksi itselleen on ollut aina mahdollista etsiä mielenkiintoinen toimeksianto.” 

 Lue lisää, miten muut työntekijämme ovat viihtyneet Sematilla:

Projektipäällikkö Tomi Saari aloitti Sematilla

Projektiosaamista niin hankinnan kehittämisessä kuin teknologian siirroista 

Picture of Project Manager Tomi Saari

Projektipäällikkö Tomi Saari aloitti Sematilla helmikuun alussa. Tomi on taustaltaan tuotantotekniikan insinööri ja erikoistunut aikanaan lentokonetekniikkaan. Hänen erikoisosaamistaan ovat hankinnan kokonaisvaltaisen osaamisen lisäksi erityisesti teknologian siirrot ja laatuun liittyvät kysymykset. Tomi onkin työskennellyt aikaisemmin esimerkiksi puolustusvälineteollisuus- ja konepaja- ja logistiikkayritysten palveluksessa. Kaikki yritykset, joissa Tomi on työskennellyt, ovat eläneet projekteista, ja vuosien varrella hän on ollut mukana erilaisissa projekteissa monissa eri rooleissa.  

“Vahvuuteni on ihmistuntemus ja projektitiimin johtaminen. Osaan katsoa, mitä osaamista projektin onnistunut läpivienti vaatii ja kenellä tällaista osaamista on. Projekteissa toimitaan usein myös paineen alla ja paineensietokyky on myös yksi vahvuuksistani”, Tomi kertoo.  

Mieleenpainuvimmaksi projektiksi Tomi nimeää teknologian siirtoprojektin Balkanille, joka saatiin maaliin alle budjetin ja aikataulussa. Oman haasteensa kyseiseen projektiin toi asiakkaan työntekijöiden vaativuus, mutta kun luottamus saatiin rakennettua, kaikki sujui erinomaisesti. Toisena, ennemminkin projektien sarjana, hän mainitsee yrityksen hankintatoimen kehittämisen yhdessä toimittajaverkoston kanssa.  

Sematin No bullshit –asenne miellyttää 

Semat oli Tomille tuttu entisten työkaverien kautta ja heidän houkuttelemanaan Tomi päätyikin Sematille. 

“Nyt tuli sopiva sauma työpaikan vaihdokseen. Hyppäys oli loppupelissä helppo, kun Sematilla oli entisiä työkavereita ja talossa on kovan tason projektiosaajia. Myös Sematin rehdit arvot ja no bullshit –asenne tekemiseen iskevät hyvin“, Tomi summaa.  

Sematin projektiliiketoiminnan johtaja Pasi Niemi on tyytyväinen Tomin liittymisestä osaksi Sematin projektiammattilaisten joukkoa.  

“Tomin myötä onnistuttiin jälleen kerran saamaan Sematille yksi kovan luokan projektiosaaja lisää. Hän on aikaansaava ja sanansa mittainen ammattilainen, sen tiedän entuudestaan. Tomi ei jätä asioita kesken eikä lannistu vastoinkäymisistä, vaan menee vaikka läpi sen kuuluisan harmaan kiven. Monipuolinen osaaja, hands-on -tyyppi ja mutkaton yhteistyökumppani”, Pasi luonnehtii. 

Sematilla työskentelystä Tomi odottaa toimeksiantojen yllätyksellisyyttä ja että, hän pääsee työskentelemään uusissa ja erilaisissa ympäristöissä. Hän odottaa myös uusia haasteita, joita asiakastoimeksiannot tuovat. 

Vapaa-aikaansa Tomi viettää perheensä kanssa, mökkeillen ja sekalaisesti kuntoillen. Pieni koiranpentu pitää myös huolta, että tekeminen ei lopu kesken.   

Tervetuloa projektipäällikkö Miika Koivisto!

Projektipäällikkö Miika Koivisto.

Miika on vankka turvallisuus- ja liikennepuolen projektiosaaja, jonka vahvuutena on kyky tarkastella kokonaisuuksia monesta näkökulmasta yksityiskohtia unohtamatta. Koulutustaustaltaan Miika on teknologiaosaamisen johtamiseen ja logistiikkaan erikoistunut insinööri (YAMK), ja hän on hankkinut myös lisäkoulutusta turvallisuusalalta. Erikoisosaamisekseen Miika nimeääkin erityisesti liikennealan tuntemuksen, riskienhallinnan niin projektien kuin operatiivisen toiminnon osalta sekä yrityksen häiriöhallinnan kehittämisen ja riskeihin varautumisen.  

“Hyvä maine on yrityksille erittäin tärkeää, ja maineen ylläpitämiseen kuuluu oleellisesti varautuminen mahdollisiin häiriötilanteisiin. Asioihin tulee varautua ja harjoitella myös erilaisia skenaarioita. Pelkät ohjeet eivät riitä, sillä toiminta pitää tulla selkärangasta tiukan paikan tullen,” Miika sanoo.

Työurallaan Miika on kerännyt kokemusta myös kouluttamisesta, ja hän ollut mukana kehittämässä yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää ja –toimintoa sekä projektitoimistoa (PMO, project management office) ja projektinhallintaan liittyviä toimintamalleja. Viimeisimpänä hän työskenteli osana PMO:ta ja vastasi projektipäällikkönä laajoista kehitys- ja muutosprojekteista, joista esimerkkinä voidaan mainita toiminnanhallintajärjestelmäprojekti. Miika kertoo projektin opettaneen katsomaan toimitusprojektia asiakkaan näkökulmasta ja pakottaneen syventymään hankintalakiin ja hankinnan maailmaan tarkemmin.  

“Projekti toi hyvin näkyväksi sen, miten tärkeää projektien osapuolien toimiva kommunikaatio on. Toimittajan on pystyttävä kertomaan rehellisesti, missä projektissa mennään ja onko projektiin tulossa muutoksia, jotta asiakas voi varautua niihin ajoissa.” 

Mieleenpainuvimmaksi projektiksi Miika nimeää Suomessa järjestettyihin Euroviisuihin liittyneen lisäliikenneprojektin. Projekti jouduttiin toteuttamaan varsin nopealla aikataululla ja vaati laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Loppupelissä viisuilijoita kyyditsivät erikoistarroitetut junat, joissa soi Euroviisukappaleita.  

Miika viettää vapaa-aikaansa järjestyksenvalvonta- ja turvallisuustehtävissä.

Sematiin Miika tutustui Sematilla työskentelevän Pasin kautta. Sytyttimenä Sematille siirtymisenä oli Miikan mukaan pikkuhiljaa kypsynyt ajatus tehdä muutakin kuin liikenteeseen liittyviä projekteja. Lisäksi edelliset projektit olivat päättymässä, nyt oli sopiva sauma tehdä vaihdos. 

 “Sematilla erityisesti toimintaympäristöjen ja projektien monipuolisuus viehättävät samoin kuin no bullshit -asenne tekemiseen. Alkavassa projektitoimeksiannossa pääsen haastamaan itseäni niin substanssiosaamisen ja ympäristön näkökulmasta positiivisessa mielessä.” 

”Miika on analyyttinen ja aikaansaapa ihminen, jolta ei jää asiat hoitamatta. Hänen monipuolinen kokemuksensa antaa erinomaisen pohjan menestyä tämän tyyppisessä toimintaympäristössä hyvin. Miikan myötä saatiin jälleen kerran todella hyvää ja vähän erilaista vahvistusta jo valmiiksi monipuoliseen osaajatiimiimme. Toivotan Miikan lämpimästi tervetulleeksi Sematille!” Sematin projektiliiketoiminnan johtaja Pasi Niemi kertoo.  

Vapaa-aikaansa Miika viettää musiikin ja perheen kanssa. Turvallisuusala näkyy myös harrastuksissa, sillä Miika toimii järjestyksenvalvonta- ja turvallisuustehtävissä erilaisissa tapahtumissa. 

Semat toivottaa rauhallista joulua!

Semat haluaa kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta. Toivotamme rauhallista joulun aikaa ja menestystä tulevalle vuodelle! 

Tänäkin vuonna olemme lahjoittaneet joulumuistamisiin varatut rahat Syöpäsäätiölle, joka tukee suomalaista syöpätutkimusta. 

Tervetuloa projektipäällikkö Stig Martin!

Sematin joukkoon liittyi marraskuussa projektipäällikkö Stig Martin. Stigin on koulutustaustaltaan liiketoimintajohtamisen maisteri (MBA) ja tehnyt pitkän uran ajoneuvoteollisuuden parissa. Stig mainitseekin erityisosaamisekseen liiketoiminnan kehittämisen ja erilaisten toimintaympäristöjen ymmärtämisen. Hän korostaa verkostojen ja osaavan henkilökunnan merkitystä. 

“Jokaiselle yritykselle on tärkeää löytää oikeat ammattilaiset ja hyödyntää heidän mukanaan tuomiaan verkostoja ja osaamista. Paikallistuntemus korostuu jo Suomessakin, missä on erilaisia alueellisia tapoja tehdä asioita. Onnistumisen edellytyksenä on sopeuttaa toimintaa kyseisen alueen kulttuuriin sopivaksi”, Stig sanoo.  

Pitkällä urallaan Stig on päässyt osallistumaan moniin projekteihin eri rooleissa. Mieleenpainuvimpina projekteina hän nimeää ICT-projektin, jossa kehitettiin B2B-verkkokauppa varaosien myyntiä varten ja siirtymäprojekti paperisista dokumenteista sähköiseen dokumentointiin. Stigin mielestä erityisesti käyttäjälähtöisyyden merkitys on pidettävä mielessä järjestelmiä kehitettäessä, mutta myös toimintaa kehitettäessä.  

Stig toimi pitkään kansainvälisen yrityksen toimitusjohtajana laajentaen ja kehittäen yrityksen liiketoimintaa Suomessa. Toimitusjohtajana toimimisen Stig kertoo olleen kokonaisuudessaan todella opettavaista ja johtajana toimiessaan omien ratkaisujen tärkeyden korostuneen. Kokonaisvastuullisissa rooleissaankin Stig on aina työskennellyt tiiviisti osana tiimiä ja mm. toiminnan kehittämistä on tehty työryhmissä. “On tärkeää saada kaikkien osaaminen aktivoitua”, kertoo Stig. 

Sematille Stig päätyi nähtyään työpaikkailmoituksen. Tutustuttuaan Sematin toimintatapaan hän päätti hakea Sematille töihin ja yhteinen sävel löytyi nopeasti.  

“Sematilla työskentelystä odotan, että pysyn sopivasti kiireisenä ja että töitä riittää. On mielenkiintoista aloittaa uudessa toimintaympäristössä ja nähdä millaisia yrityskulttuureita toimeksiannoista löytyy.”

“Stigillä on monipuolinen ja pitkä työkokemus erilaisista vastuullisista tehtävistä. Hänen myötään saamme jälleen erinomaista vahvistusta mm. liiketoiminnan kehittämisen osa-alueelle. Stig omaa lisäksi vahvan hands-on –asenteen ja kokemuksen, joka onkin tärkeä asiassa ominaisuus näissä tehtävissä. Toivotan Stigin lämpimästi tervetulleeksi Sematin projektiammattilaisten joukkoon!” Sematin projektiliiketoiminnan johtaja Pasi Niemi sanoo. 

Vapaa-ajallaan Stig harrastaa saaristossa veneilyä ja matkailua perheensä kanssa. Stig viihtyy myös moottoripyörän selässä ja hän on tehnyt moottoripyörällä ulkomaanmatkoja. 

Tervetuloa projektipäällikkö Juha Vasko!

Semat sai taas vahvistusta projektipäällikkö Juha Vaskon liittyessä joukkoomme kesällä! 

Juha on koulutukseltaan sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri Tampereen yliopistosta. Valmistuminen 1990-luvun laman kynnyksellä vei hänet lisäkouluttautumaan Baltian maihin ja Venäjälle suuntautuvaan vientiin. Näiden vuosien aikana Juha loi laajat verkostot erityisesti Viron yritysmaailmaan sekä edisti suomalaisten ja virolaisten yritysten välistä kauppaa. Samalla hyvät yhteydet eri tahoihin poikivat myös erilaisia työtehtäviä. 

“Viron itsenäistymisen ja markkinatalouden syntymisen myötä Virossa oli kova kasvutahti ja yritystoiminnan kehittämisen tarve. Tallinnan Teknillinen Korkeakoulu alkoi kehittämään täysin uusia opetusohjelmia- ja materiaaleja opiskelijoille. Myös Eesti Energialla oli ajatus kehittää Viron koko sähköverkon infrastruktuuria Suomessa hyväksi havaitun mallin mukaisesti.”

Läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa on ollut aina keskiössä Juhan työtehtävissä ja erityisesti viennin parissa asiakassuhteiden luominen vaati pitkäjänteistä työtä. Siirtyminen projektipäälliköksi tuntui luonnolliselta siirtymältä, sillä projekteissakin toimiva yhteistyö ja luottamuksen luominen asiakkaan kanssa on tärkeintä. Vaativissa sisälogistiikan toimitusprojekteissa myös asiakkaiden prosessien ja yrityskulttuurien tuntemus korostui.   

“Itselleni tärkeintä projekteissa on ollut nähdä hymyilevä asiakas projektin lopussa. Kun asiakas poksauttaa samppanjapullon korkin auki, niin vasta silloin voi itsekin juhlia onnistunutta projektia. Tämä on tärkeää asiakkuuden jatkuvuuden ja pitkän yhteistyön kannalta.” 

Semat oli Juhalle aiemmin jo tuttu entisten työkavereiden myötä ja kun rekry keväällä aukesi, hän päätti hakea.  

“Entiset työkaverini ovat viihtyneet Sematilla pitkään ja työskenteleminen toimeksiannoissa tuo uuden ulottuvuuden projektien parissa työskentelemiseen. Tämä uusi haaste pitää työn mielenkiintoisena samoin kuin uusien teollisuuden alojen ja tuotteiden haltuun ottaminen.”  

Juha kiittelee vastaanottoa niin Sematilla kuin toimeksiantajayrityksessä, jossa yhteistyö on alkanut vauhdikkaasti. 

“Juhasta saatiin meille erinomainen vahvistus projektiammattilaistemme tiimiin! Hänen kanssaan yhteistyö on mutkatonta ja monipuolista kokemusta löytyy. Molemmat ovat asioita, joilla tässä ympäristössä pärjää hyvin. Etsimmekin jatkuvasti Juhan kaltaisia kokeneita projektipäälliköitä remmiimme. Toivotan Juhan vielä kerran tervetulleeksi Sematille!” kommentoi Projektiliiketoiminnan johtaja Pasi Niemi. 

Tiimityöskentelypuolen osalta joukkuelajit viehättävät Juhaa myös harrastuksissa. Harrastusten kautta tutustuminen ja verkostoituminen ovat myös tärkeitä Juhalle. Vapaa-aikaa Juha viettääkin pelaten ikämiesjääkiekkoa eri joukkueissa ja kerran vuodessa kokoonnutaan kaveriporukalla mailapeliturnaukseen. Myös rentoutuminen saarimökillä Kolin jylhissä maisemissa ja ulkoilu perheen koirien kanssa tarjoavat hyvää vastapainoa työlle. 


Haluaisitko Juhan työkaveriksi? Etsimme joukkoomme kokeneita projektipäälliköitä ja -johtajia! Katso lisätiedot meneillään olevasta rekrystä täältä.

REKRY: PROJEKTIPÄÄLLIKÖITÄ ASIAKASPROJEKTEIHIMME

Oletko projektien moniottelija? Kaipaatko vaihtelua työympäristöösi ja uusia haasteita? Meillä on tarjota sinulle monipuolinen työympäristö, jossa pääset hyödyntämään ja soveltaa osaamistasi aidosti.

Etsimme kokeneita projektipäälliköitä ja -johtajia erilaisiin asiakastoimeksiantoihin. Toimeksiantomme ovat kiinnostavia ja vaihtelevia projekteja erittäin laajasti eri toimialoilta aina “kauneudenhoidosta kaatopaikkoihin”, kuten yksi projektipäälliköistämme toimeksiantojaan kuvasi.  

Sematin projektipäällikkönä johdat asiakkaidemme projekteja itsenäisesti yhdessä asiakkaiden vastuuhenkilöiden kanssa. Vaihtoehtoisesti voit työskennellä muissakin projektin avainrooleissa, esimerkiksi laatupäällikkönä tai aikatauluttajana.  Projektitoimeksiantojen lisäksi voit työskennellä osana tiimiämme erilaisissa toiminnan kehittämisprojekteissa. 

Olet oikea henkilö meille, jos:  

 • Sinulla on useamman vuoden kokemusta projektitoiminnasta 
 • Kommunikoit sujuvasti niin suomeksi kuin englanniksi myös kirjallisesti. Muu kielitaito katsotaan eduksi. 
 • Sinulla on soveltuva opisto- tai korkeakoulututkinto (tekninen tai kaupallinen ala) tai vastaavaa. 
 • Ymmärrät erinomaisesti projektitoiminnan vaatimuksia, tunnet projektinhallintatyökaluja ja -menetelmiä. 
 • Olet tiimipelaaja ja osaat johtaa ihmisiä. 
 • Omaat hyvän paineensietokyvyn ja sinulla on itsenäinen, ratkaisukeskeinen hands on –asenne tehtävään kuin tehtävään. 
 • Olet valmis matkustamaan niin Suomessa kuin ulkomailla.

Tehtäväkentän monipuolisuuden vuoksi etua sinulle on esimerkiksi valmennuskokemuksesta, myynti-, liiketoiminta- tai hankinta- ja logistiikkaosaamisesta. Tärkeää on, että osaat soveltaa tietojasi ja kokemustasi uusissa toimintaympäristöissä.  

Tärkeintä meille on oikea asenne – olet rehti tyyppi, innokas oppimaan uutta, sinulla on vahvat organisointitaidot, etkä lyö hanskoja tiskiin hankalissakaan tilanteissa. Työskentelet suunnitelmallisesti, teet minkä lupaat ja pysyt aikatauluissa. Olet rehellinen ja suoraselkäinen, ja kykenet yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa.   

Tarjoamme sinulle:  

 • Vakituisen kokopäivätyön  
 • Mielenkiintoisia, vastuullisia tehtäviä erilaisissa asiakasprojekteissa  
 • Rennon, kehittyvän työyhteisön, jolta saat tukea tarvittaessa  
 • Mahdollisuuden oppia uutta ja päästä kokeilemaan siipiäsi uusilla vastuualueilla kykyjesi mukaisesti  
 • Kilpailukykyisen kokonaisansion sekä hyvät työsuhde-edut

Sematin toimipisteet sijaitsevat Vantaalla ja Hämeenlinnassa, mutta olet valmis työskentelemään asiakkaiden toimipisteissä laajemmallakin alueella ja matkustamaankin tarvittaessa.   

Jos koet, että Semat on sinun paikkasi, lähetä ansioluettelosi ja hakemuksesi palkkatoivomuksineen sähköpostitse osoitteeseen rekry@sematgroup.com 6.11.2022 mennessä. Lisätietoja antavat Pasi Niemi, puh. 040 869 6745 tai Jani Rathgeber, puh. 040 506 8116.  

Käsittelemme hakemuksia ja voimme kutsua hakijoita haastatteluun jo hakuaikana.  

Rekryprosessimme toimii seuraavasti:  

Hae meille avoimella hakemuksella tai avoimeen tehtävään. Käymme hakemuksesi läpi ja katsomme kuinka osaamisesi vastaa tarvettamme. Ensisijaisesti kutsumme haastatteluun ne, joille voimme tarjota toimeksiantoa nopealla aikataululla. Jos meillä ei ole tällä hetkellä sinulle sopivaa paikkaa, varmistamme sinulta, oletko halukas liittymään asiantuntijaverkostoomme ja olemaan ehdolla muihin avautuviin tehtäviin. Kun sinulle löytyy sopiva toimeksianto, Semat tekee sopimuksen asiakkaan kanssa ja työsopimuksen kanssasi. 

Tervetuloa Jari Peltonen!

Sematin tiimi sai jälleen vahvistusta, kun Jari Peltonen aloitti Sematin projektijohtajana syyskuun alkupuolella.

Jarilla on laaja kokemus kansainvälisistä tehdasprojekteista, joissa hän on toiminut niin tehtaan johdossa kuin vastannut tuotannon siirroista maasta toiseen. Hän on tehnyt myös laajasti toiminnan kehittämistä keskittyen erityisesti laadun ja kannattavuuden parantamiseen ja toimintaprosessien kehittämiseen.

Projektipäällikkö Jari Peltonen

Projektin määrittelyn ja sen rajauksen tärkeyden korostaminen ovat Jarin mielestä avainasioita projekteissa. Samoin projektin asianmukainen suunnittelu on kriittistä ja projektin suunnitteluryhmän asiantuntijoiksi tulee ehdottomasti lukea myös prosessien käyttäjät, jotta heidän asiantuntemuksensa saadaan hyödynnettyä.

”Prosessien parantamisessa kuten projektien läpiviemisissä toiminta keskittyy mielestäni usein liiaksi ratkaisukeskeisyyteen prosessikeskeisyyden sijaan. Projektin tulee edetä johdonmukaisesti, laajempana rintamana, asiat priorisoiden välitavoitteita tarkasteltaessa. Projektin aikana voi syntyä halu saattaa jokin yksittäinen osa-alue päätökseen, ehkä tahtomattaan vauhtisokeuden sokaisemana. Tuloksena saatu sulka hattuun on tässä tapauksessa vain merkki tuhlatusta ajasta ja resursseista.”

”Prosessien tarkat kuvaukset, projektin sisällön ja laajuuden määrittäminen sekä vastuiden selkeät määrittelyt rajaavat jo itsessään projektiryhmää etenemään määrätietoisemmin kohti välitavoitteita ja varsinaista päämäärää. Selkeät määrittelyt alussa helpottaa asioiden etenemisen seurantaa ja oikeiden kysymysten esittämistä jatkossa.”

Jari on asunut niin Ruotsissa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa työskennellessään kansainvälisten yritysten parissa. Espanjassa vierähti kaikkiaan 12 vuotta.

”Ulkomailla ollessani opin paljon itsestäni ja kulloinkin vallitsevaa ympäristöä peilaillen vahvistui käsitys paremmin omista vahvuuksistani ja heikkouksistani. Kumpaankin edelliseen tarvitsin toki tovin aikaa. Opin myös paljon eri kulttuurisidonnaisia, kirjoittamattomia sääntöjä, jotka ovat edesauttaneet oman tilannetajuni kehittymisessä.”

Sematissa Jarin vakuutti erityisesti kunnon tekemisen meininki:

”Sematin suhtautuminen asiakkaiden auttamiseen heidän projekteissaan mutkattomalla, johdonmukaisella ja päämäärätietoisella tavalla herätti haluni liittyä joukkoon toimimaan samojen arvojen ja periaatteiden mukaan. Tähänastisen kokemukseni perusteella puheille on löytynyt katetta.”

”Vuosien myötä olen ollut monesti sopimassa ja vastaanottamassa projektitoimituksia, joiden toteuttaminen on osoittautunut hiukan kevyemmäksi mitä alkuvaiheen palavereissa oli esitelty. Tätä haluan välttää omalta osaltani. Uskon myös asiakkaiden arvostavan Sematin tapaa toimia ja sen johtavan pidempiaikaisiin asiakassuhteisiin. Ei tarvitse hävitä oven suusta vähin äänin projektin tultua päätökseen, vaan voi kysyä, että mitäs seuraavaksi?”
Projektijohtaja Jari Peltonen pelaamassa jääkiekkoa.

Sematin projektiliiketoiminnan johtaja Pasi Niemi on erittäin tyytyväinen Jarin liittymisestä osaksi Sematin joukkoa:

”Jarista saimme todella hyvää vahvistusta jo ennestään osaavaan projekti -tiimiimme! Jari on vakuuttanut vahvalla kansainvälisellä kokemuksellaan, mutkattomalla suhtautumisellaan ja hands-on asenteellaan. Toivotan Jarin lämpimästi tervetulleeksi Sematin riveihin!”

Jari pelaa vapaa-ajallaan jääkiekkoa, jota hän on pelannut myös ulkomailla asuessaan. Espanjassa asuessaan hän pelasi FC Barcelonan veteraanijääkiekkojoukkueessa ja Saksassa puolestaan paikallisessa joukkueessa, joka oli perustettu siltä pohjalta, kun 11-vuotiaiden poikien isät hävisivät jääkiekko-ottelun poikiaan vastaan. Tästä sisuuntuneina isät alkoivat harjoitella itsekin.

Sematin uudistetut verkkosivut julkaistu

Sematin verkkosivut on uudistettu kesän 2022 aikana. Ulkoasun lisäksi olemme päivittäneet palveluitamme ydintoimintojemme mukaisesti. Meiltä saat kattavat projektipalvelut eli projektiammattilaiset niin projektijohtoon kuin projektien tukifunktioihin, toiminnan kehittämistä projektiliiketoiminnan eri osa-alueille ja projektivalmennuksia ja sparrauksia tarpeesi mukaan. 

Verkkosivuja kehitetään koko ajan eteenpäin. Tavoitteena on käyttäjiä palvelevat sivut, joilta palvelumme ja tietomme löytyvät vaivattomasti. Jos et löydä jotakin, jokin ei toimi tai haluat muuten antaa hyvää tai kehittävää palautetta, ota yhteyttä meihin! Yhteydenottolomake ja yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Aurinkoinen maaseutumaisema.

REKRY: Projektipäälliköitä asiakasprojekteihimme

Semat Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia projektinjohtopalveluita, toiminnan kehittämistä sekä projektivalmennuksia. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat suuret ja keskisuuret suomalaiset ja monikansalliset teollisuusyritykset. 

Semat on tunnettu ratkaisukeskeisistä ja käytännönläheisistä toimintatavoistaan, ja No bullshit -kulttuuristaan. Meille tärkeitä asioita ovat asiakaslähtöisyys, maalaisjärki, tekemisen meininki, palveluhenkisyys ja yhdessä tekeminen. 

Sykkiikö sydämesi projekteille? Meillä on tarjota sinulle monipuolinen ja vaihteleva työympäristö, jossa voit hyödyntää ja soveltaa osaamistasi aidosti.  

Etsimme jo hieman kokemusta keränneitä projektipäälliköitä erilaisiin asiakasprojekteihin. Tehtävät ovat kiinnostavia, vaihtelevia ja laajasti eri toimialoilta.

Sematin projektipäällikkönä johdat asiakkaidemme projekteja itsenäisesti työskennellen yhdessä asiakkaiden vastuuhenkilöiden kanssa. Vaihtoehtoisesti voit työskennellä muussakin avainroolissa projektin tukitehtävissä esimerkiksi laatupäällikkönä tai projektikontrollerina.

Projektitoimeksiantojen lisäksi voit työskennellä osana tiimiämme erilaisissa toiminnan kehittämisprojekteissa.

Toivomme sinulta:

 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa, sekä kokemusta projektitoiminnasta
 • Hyvää ymmärrystä projektitoiminnan vaatimuksista, projektinhallintatyökalujen ja -menetelmien tuntemista ja aitoa halua työskennellä yhdessä asiakkaan projektitiimin kanssa
 • Itsenäistä, ratkaisukeskeistä hands-on -otetta tehtävään kuin tehtävään
 • Hyvää paineensietokykyä
 • Hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi
 • Kykyä johtaa ihmisiä ja nähdä metsä puilta
 • Kansainvälistä kokemusta

Tehtäväkentän monipuolisuuden vuoksi etua sinulle on esimerkiksi valmennuskokemuksesta, myyntiosaamisesta, liiketoimintaosaamisesta tai hankinta- ja logistiikkaosaamisesta. Tärkeää on, että osaat soveltaa tietojasi ja kokemustasi uusissa toimintaympäristöissä.

Tärkeintä meille on oikea asenne – olet hyvä tyyppi, innokas oppimaan uutta, sinulla on vahvat organisointitaidot, etkä lyö hanskoja tiskiin hankalissakaan tilanteissa. Työskentelet suunnitelmallisesti, teet minkä lupaat ja pysyt aikatauluissa. Olet rehellinen ja suoraselkäinen, ja kykenet yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa.

Tarjoamme sinulle: 

 • Vakituisen kokopäivätyön
 • Mielenkiintoisia, vastuullisia tehtäviä erilaisissa asiakasprojekteissa
 • Rennon, kehittyvän työyhteisön, jolta saat tukea tarvittaessa
 • Mahdollisuuden oppia uutta ja päästä kokeilemaan siipiäsi uusilla vastuualueilla kykyjesi mukaisesti
 • Kilpailukykyisen palkan ja valehtelematta hyvät edut

Sematin toimipisteet sijaitsevat Vantaalla ja Hämeenlinnassa, mutta olet valmis työskentelemään asiakkaiden toimipisteissä laajemmallakin alueella ja matkustamaankin tarvittaessa.

Jos koet, että Semat on sinun paikkasi, lähetä ansioluettelosi ja hakemuksesi palkkatoivomuksineen sähköpostitse osoitteeseen rekry@sematgroup.com 31.5.2022 mennessä. Lisätietoja antaa Pasi Niemi, puh. 040 869 6745.

Käsittelemme hakemuksia ja voimme kutsua hakijoita haastatteluun jo hakuaikana.

Lue lisää Sematista yrityksenä.