Projektipäällikkö Miika Koivisto: Ulkoinen projektipäällikkö on joustava ratkaisu yrityksille

Sematin projektipäällikkö Miika Koivisto on vahva projektiosaaja, jonka erikoisalaa ovat turvallisuuteen, liikenteeseen ja logistiikkaa liittyvät projektit.  

Laaja-alainen projektiosaaja erityisesti logistiikan ja liikenteen aloilta

Projektien tekeminen yhdessä on Miikan johtamisfilosofian ohjenuora. Projektipäällikön tehtävänä antaa projektitiimiläisille tilaa toteuttaa omia tehtäviään ja rooliaan, mutta myös tukea projektiryhmäläisiä haastavissa paikoissa. Haasteet voivat liittyä mitä moninaisimpiin asioihin ja projektipäällikön täytyy pystyä ratkomaan niitä. Hyvänä esimerkkinä toimiikin kahden työntekijän välinen pitkään jatkunut konfliktitilanne, jota Miika selvitti keskustellen kummankin kanssa ja tuoden ilmi osapuolten näkemyksiä ja toiveita toiselle osapuolelle. Lopputulemana tässä edellä kuvatussa tapauksessa olikin konfliktin laukeaminen ja työmotivaation saaminen takaisin työntekijöille. 

Mielestäni tämä on hyvä esimerkki siitä, miten jokaiselle annetaan tilaa, ja jokaista kuunnellaan ennen kuin tehdään päätöksiä. Jokaisella on kuitenkin joku tausta, mistä he tulevat tilanteeseen. Projektipäällikkönä ja johtajana pyrinkin ymmärtämään, kannustamaan ja antamaan palautetta, sekä asettamaan selkeät tavoitteet, joita kohti pyrkiä”, Miika kertoo.

Vahvuuksikseen projektipäällikkönä Miika mainitsee laaja-alaisen osaamisen erilaisista toimintaympäristöistä, mm. logistiikan, liikenteen ja teollisuuden aloilta. Lisäksi turvallisuuteen, riskienhallintaan ja toiminnan kehittämisiin liittyvät projektit ovat lähellä Miikan sydäntä. 

“Haluan nähdä asioiden taakse, ja yhdistää detaljit osaksi isompaa kokonaiskuvaa. Olen myös kehitysorientoitunut ja päämäärätietoinen työssäni, minkä lisäksi haluan aina oppia uutta. Näistä ominaisuuksista on ollut erityistä hyötyä esimerkiksi strategisten hankkeiden toteuttamisessa.”  

Asiakkaan edusta huolehtimista ja ihmisten kohtaamista Miika pitää erityisen tärkeänä ja vapaa-ajan aktiviteetit tukevat myös näitä seikkoja. 

“Vapaa-ajalla toimin järjestyksenvalvontatehtävissä, jolloin ihmisten kohtaamiseen ja johtamiseen liittyvät näkökulmat korostuvat. Koenkin, että vapaa-ajan harrastukset auttavat laajentamaan omaa näkemystä eri asioista, ja tätä kokemusta voin hyödyntää myös päivätyössä.” 

Sematilla No Bullshit -asenne viehättää

Sematilla Miika on työskennellyt vuoden 2023 alusta lähtien. Sematille Miika päätyi nähtyään Sematin hakevan projektipäälliköitä. Sematin projektiliiketoiminnan johtaja Pasi Niemi oli Miikalle ennestään tuttu Hämeen Ammattikorkeakoulun opintojen kautta.  

“Työskentely Sematilla on ollut antoisaa ja No bullshit –asenne näkyy tekemisessä. Lisäksi muut sematilaiset ovat aina olleet valmiita auttamaan, kun tarvetta on ollut”, Miika kertoo Sematilla työskentelystä. 

Aikaisemmissa ja nykyisissä työtehtävissä yhdistävänä tekijänä on ollut sekä haastavuus että kokonaisuuksien hallinnan tärkeys.  

“Kokonaisuuksien hallinta ja ymmärtämys yhdessä isojen projektien johtamisen kanssa ovat olleet toistuva tekijä kaikissa tekemissäni projekteissa, ja nämä ovat painottuneet erityisesti laajoissa kehitysprojekteissa ja prosessien kehittämisessä. Aiemmissa työtehtävissä ja projekteissa on päässyt haastamaan itseään projektipäällikkönä ja asiantuntijana, mistä on hyötyä nykyisessä työtehtävässä. Lisäksi laajaa koulutustaustaa olen pystynyt hyödyntämään lähes jokaisessa työtehtävässä ja projektissa.” 

Sematilla tehdyt toimeksiannot ovat keskittyneet projektijohtamiseen toimitusprojekteissa Miikalle uudella toimialalla. Uuden opettelu onkin kiehtonut häntä.

Ulkoisen projektipäällikön on oltava utelias ja valmis omaksumaan uutta tietoa nopealla aikataululla, jotta hyppäys uudelle toimialalle onnistuu. Myös avoin mieli ja työtä pelkäämätön asenne ovat pakolliset”, Miika summaa ulkoiselta projektipäälliköltä vaadittavia ominaisuuksia. 

Parhaaksi asiaksi menneistä toimeksiannoista Miika mainitsee asiakkaan hyvän projektitiimin, johon toivotettiin heti tervetulleeksi. Lisäksi mielekkäät ja haastavat projektit nousevat esille.  

“Integroituminen osaksi asiakkaan yhteisöä voi olla haastavaa, mutta ulkoisena projektipäällikkönä täytyy keskittyä tekemään parhaansa ja hoitamaan annetut työtehtävät. Antaa ns. työnjäljen puhua puolestaan, mikä kantaa hedelmää ennemmin tai myöhemmin”, Miika kertoo.  

Ulkoinen projektipäällikkö tuo joustavuutta

Kun asiakas harkitsee ulkoisen projektipäällikön hankkimista, Miika kannustaa suunnittelemaan perehdytyksen huolella ja kuvaamaan toimeksiannon mahdollisimman selkeästi. Toimiva perehdytys mahdollistaa sujuvan kapulan vaihdon ja projektipäällikkö pääsee käsiksi projektiin välittömästi. Myös yrityksen toimintatavat ja esimerkiksi tietosuojakäytännöt on hyvä käydä läpi.  

“Ulkoinen projektipäällikkö tuo ulkopuolista näkemystä, projektinhallinnan ammattitaitoa ja joustavuutta, jos organisaation omat resurssit ovat tiukoilla. Vuokraprojektipäällikkö on edullisempi ratkaisu kuin ylikuormituksesta johtuvat viiveet aikatauluihin tai kiireestä syntyvät laatuongelmat, jotka vaikuttavat negatiivisesti asiakassuhteisiin”, Miika sanoo ulkoisen projektipäällikön tuomista eduista. 

Haluaisitko Miikan tai toisen projektiammattilaisen täydentämään rivejäsi? Semat tarjoaa ammattitaitoisia projektipäälliköitä ja -johtajia pitkiin ja lyhyisiin toimeksiantoihin, osa-aikaisesti tai täysipäiväisesti. Lue lisää projektipalveluistamme.

Projektipäälliköt virkistyspäivän vietossa Helsingissä

Sematin virkistyspäivää vietettiin aurinkoisessa Helsingissä. Tällä kertaa ohjelmassa olivat toiveena tulleet kaupunkikävely ja tutustumista italialaisiin viineihin.  

Virkistyspäivä aloitettiin Senaatintorilla, josta oppaamme johdatti meidät läpi Helsingin keskustan Vanhaan Kirkkopuistoon. Samalla tutustuimme Helsingin ja Suomen rikoshistoriaan ja aikalaisia kuohuttaneisiin murhamysteereihin. Kierroksella käytiin läpi niin diplomaatin salaperäistä kuolemantapausta kuin prokuraattori Eliel Soisalo-Soininen murhaa.  

Sematin projektipäälliköt Helsingin Senaatintorilla kuuntelemassa opasta.
Sematin projektipäälliköitä poseeraamassa kukkakaaren edustalla.

Kierroksen jälkeen siirryimme kartoittamaan tietoutta italialaisista viineistä ja nauttimaan italialaisia herkkuja.  

Projektipäällikkömme ja –johtajamme työskentelevät pääsääntöisesti asiakkaidemme tiloissa ja virkistyspäivät tarjoavat mahdollisuuden vaihtaa kuulumisia ja tutustua paremmin toisiin sematilaisiin.  

Annos, jossa juustoja, leikkeleitä ja juustoa.

Tunnistatko yrityksesi tilaus-toimitusketjun (TiTo) todelliset pullonkaulat? Lue vinkkilista!  

Oletko tyytyväinen nykyisen tilaus-toimitusketjusi suorituskykyyn? Onko arki yhtä tulipalojen sammuttelua? Oletko tunnistanut mahdollisten haasteiden todelliset syyt? Ovatko mahdolliset korjaavat toimenpiteet tuottaneet haluttua tulosta? Ovatko toimenpiteet kohdistuneet oikeisiin asioihin? 

Jos olet tyytyväinen, niin hienoa! Jos sen sijaan näet parannettavaa, niin ota kuppi kahvia ja jatka lukemista. Vastauksia tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittämiseen antavat Sematin Senior Project Manager Janne Jarva ja projektiliiketoiminnasta vastaava Pasi Niemi. Jannella yli viidentoista vuoden kokemus logistiikkaan, huoltopalveluihin ja tuotantoon liittyvistä tehtävistä teknologiateollisuudessa ja Pasilla puolestaan on yli 35 vuoden kokemus operatiivisissa johtotehtävistä puolustusvoimissa ja puolustusvälineteollisuuden parissa.  

Miksi panostus tilaus-toimitusketjun hallintaan kannattaa? 

Tilaus-toimitusketjun (TiTo) hallinta muodostaa yrityksen yhden merkittävimmistä menestystekijöistä ja tilaus-toimitusketjun häiriöillä onkin haitalliset seuraukset yrityksen kannattavuuteen. Pahimmillaan häiriötilanne voi johtaa toiminnan keskeytymiseen tai jopa loppumiseen kokonaan. 

“Haasteet tilaus-toimitusketjussa voivat aiheutua esimerkiksi sopimusten puutteellisuudesta, heikoista kilpailutuksista tai tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä puutteista. Näiden lisäksi henkilöstön osaamispuutteet voivat aiheuttaa haasteita samoin kuin onnettomuudet tai muut ennakoimattomat tilanteet, mitkä vaikuttavat esimerkiksi logistisiin ketjuihin”, Janne Jarva summaa tyypillisimpiä häiriötekijöitä.  

Varautumisella ja ennakoivalla toimenpiteillä voidaan pienentää häiriöistä johtuvien taloudellisten tai toiminnallisten riskien konkretisoitumista. Aktiivisella tilaus-toimitusketjun kehittämisellä yrityksen suorituskyky kasvaa ja toiminnan sopeutuminen yllättäviin tilanteisiin paranee, kun haasteet ovat tiedossa ja niihin on varauduttu tai tehty korjaavia toimenpiteitä.  

Usein organisaatioissa pullonkaulat toimitusketjuissa kyllä tiedostetaan, mutta muutosten toteuttamiseen vaadittavia resursseja ei ole käytettävissä. Näissä tilanteissa ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen on kustannustehokasta. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija pystyy arvioimaan tilannetta neutraalisti ja näkemään haasteet selkeämmin”, Pasi Niemi kertoo. 

Häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa ovat kasvaneet viime vuosien aikana ja yritysten tulisi varautua häiriöihin entistä tarkemmin esimerkiksi pohtimalla tuotannon siirtoa maasta toiseen. Tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittäminen antaakin yrityksille mahdollisuuden tarkastella toimintaansa kriittisesti, jolloin saatetaan havaita, että toiminnan ulkoistaminen tai hankinta ulkomailta ei aina ole kannattavin vaihtoehto kokonaisuuden kannalta.  

Tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittämisprosessin lopputulemana saattaakin olla päätös siirtää tuotanto Suomeen ja samalla kasvattaa kotimaista osaamista ja työpaikkojen määrää, sekä tilaus-toimitusketjun luotettavuutta kokonaisuudessaan”, Pasi sanoo.  

Tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittämisen keskeiset askeleet  

Jos yrityksen tilaus-toimitusketjun hallintaa haluaa lähteä kehittämään, mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Kokosimme neljän kohdan listan keskeisistä toimenpiteistä, millä tilaus-toimitusketjun hallintaa voi kehittää  

1. Selvitä nykytilanne

Ensimmäinen askel on nykytilanteen selvittäminen, jonka pohjalta tilaus-toimitusketjun hallintaa voidaan lähteä kehittämään. Nykytilan kartoitus on tehtävä rehellisesti ja prosessin heikot kohdat ovat tärkeä kartoittaa perusteellisesti. Harvan mielestä oman yrityksen heikkouksien penkominen on kivaa ja omalle toiminnalle tuppaa sokeutumaan, ja siksi ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen on hyödyllistä. Asiaan perehtynyt asiantuntija osaa tarkastella asioita faktoihin pohjautuen. 

2. Löydä merkittävimmät kehityskohteet 

Selvitä toimiiko tilaus-toimitusketjusi hallinta, jos poikkeustilanne tulee eteen. Testaamalla nähdään toimivatko prosessit suunnitellusti, tukevatko ohjeet ja muu dokumentaatio poikkeustilanteesta selviytymistä ja miten organisaatio reagoi tällaisessa tilanteessa. Yhteistyössä asiantuntijan kanssa menestystekijät ja kehityskohteet tulevat selkeästi havainnoitua ja tältä pohjalta korjaavien toimenpiteiden tekeminen on helpompaa. 

3. Tee suunnitelma korjaavista toimenpiteistä 

Miksi vain selvittää haasteet, jos niille ei tee mitään? Selkeät toimenpiteet havainnoitujen heikkojen kohtien korjaamiseksi on syytä suunnitella tarkkaan. Usein homma kuitenkin jää, sillä yrityksen sisäisesti siihen ei löydy omalta väeltä tarpeeksi aikaa. Ulkopuolisen ammattilaisen kanssa korjaavat toimenpiteet saadaan suunniteltua joutuisasti ja asiakaslähtöisesti.  

4. Toimenpiteiden toteuttaminen 

Koko paletin vaikein osuus: suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen. Esimerkiksi ohjeiden ja sopimusten muuttaminen ja uusien prosessien jalkauttaminen on työlästä ja vaatii pitkäjänteistä työtä. Yhdessä asiantuntijan kanssa projektimaisesti tehtynä toimenpiteiden toteuttaminen varmistaa niiden valmiiksi saattamisen ja käyttöönottamisen. 

Koska aina löytyy parannettavaa, on tilaus-toimitusketjun jatkuva kehittäminen tärkeää. Korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta on tärkeää seurata selkeiden mittareiden avulla ja samalla monitoroida mahdollisten uusien toimintamallien käyttöönoton toteutumista.  

Miksi valita ulkoinen kumppani tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittämiseksi?  

Kuulostaako kehittäminen omatoimisesti raskaalta? Haluaisitko sen olevan vaivatonta ja helppoa? 

Ulkoisen kumppanin avulla kehittäminen on helppoa ja sinä voi keskittyä ydinliiketoimintaasi. Kumppanin kanssa kehittäminen ei myöskään vie organisaation resursseja ja ammattitaitoinen kumppani tuo tarvittavan osaamisen mukanaan. 

Tilaus-toimitusketjun kehittämiseen erikoistunut palvelukokonaisuutemme (Semat ARM) avulla yrityksesi tilaus-toimitusketjun hallittavuus saadaan selvitettyä ja palvelukokonaisuus skaalautuu yrityksesi kokoon ja tarpeeseen sopivaksi. Käytössämme on tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittämiseen omat työkalut, joiden pohjalta voidaan yksiselitteisesti tunnistaa tilaus-toimitusketjuun liittyvät haasteet ja tekijät.  

“Todennamme tilaus-toimitusketjusi hallinnan nykytilan, kartoitamme mahdolliset riskit poikkeamatilojen hallinnan arvioinnilla, luotsaamme ja tuemme muutoksissa. Toimitusketjujen pullonkaulojen poistamiseksi ja muiden haasteiden selättämiseksi tarjoamme konkreettisia ratkaisuja”, kertoo Janne. 

“Semat on tunnettu vankasta osaamisestamme teknologiateollisuuden piirissä. Osalla projektipäälliköistämme on vuosien kokemus muun muassa tuotantoteknologian siirtoprosesseista. Erityisosaamiseemme kuuluu projektien johtamisen lisäksi kyky pureutua projektien muihin tukitoimintoihin käytännön tasolla”, Pasi sanoo. 

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä helposti chatin kautta tai esimerkiksi soittamalla

Vuosi 2023 oli erinomainen Sematilla

Sematin osalta vuosi 2023 oli hyvin onnistunut.  Projektipalveluille riitti kysyntää ja toivotimme tervetulleeksi kaksi uutta työntekijää.

Semat's project managers in the front of the Häme Castle.
Sematin projektipäälliköitä virkistyspäivän vietossa.

Projektipalveluille riittää kysyntää

Liikevaihdon näkökulmasta vuosi 2023 oli erittäin onnistunut. Liikevaihto kasvoi yli 37%, lähemmäksi kolmea miljoonaa euroa, mikä on merkittävin kasvu koko Sematin historian aikana. 

Aloitimme yhteistyön seitsemän uuden yrityksen kanssa ja jatkoimme sekä laajensimme yhteistyötä useiden vanhojen asiakkaiden kanssa. Site Manager –palvelumme myötä työntekijöitämme työskenteli myös Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa asiakkaittemme projekteissa. 

Ulkoisille projektipäälliköille oli selkeästi kysyntää erityisesti taloudellisten näkymien ollessa epävarmoja. Tänäkin vuonna projektipalvelut eli projektiammattilaisten tarjoaminen toimeksiantoihin oli kysytyin palvelumme. Projektitoiminnan kehittämiseen ja projektikoulutuksiin liittyvät palvelut kiinnostivat myös yrityksiä.  

Teknologian siirto- ja riskien hallintaosaamista uusien työntekijöiden mukana 

Sematin riveihin liittyi kaksi uutta työntekijää, Tomi Saari ja Miika Koivisto, vuoden 2023 aikana.  

Tomi toi mukanaan erityisesti erikoisosaamistaan haastavista teknologian siirroista ja teollisuuden hankinnoista. Projektijohtamistaitojen lisäksi näitä erikoisosaamisiaan Tomi onkin päässyt hyödyntämään toimeksiannoissaan.  Miika puolestaan toi vankan projektinhallinta- ja johtamisosaamisen lisäksi kokemusta riskienhallinnan, turvallisuuden ja liikennealan osalta.  

Pitkät työurat Sematin tavoitteena 

Vuoden 2023 aikana saavutettiin useampi merkkipaalu. Projektipäällikkö Tommi Pastilalla tuli 10 vuotta täyteen Sematilla ja tätä merkkipaalua juhlittiin alkuvuodesta. Vuosien varrella Tommi on nähnyt Sematin kasvavan ja tehnyt monenlaisia projektitoimeksiantoja.  

Syksyllä projektijohtajat Vesa Kotiranta ja Heikki Laaksonen vuorostaan juhlivat 15 vuotista taivaltaan Sematilla. Heidän mukaansa Sematilla työskentelyn parhaita puolia on toimeksiantojen vaihtelevuus ja se, että projektit kestävät ajallisesti yleensä 2–3 vuotta, minkä jälkeen on taas vuorossa jotain uutta.  

“On hienoa, että porukka pysyy ja viihtyy Sematilla pitkään. Tänä päivänä näin pitkät työsuhteet ovat melko harvinaisia. Pyrimme kaikin keinoin järjestämään asiat niin, että työtekijämme ovat tyytyväisiä, joka näkyy sitten loppukädessä myös asiakkailla pitkinä ja hyvinä yhteistyösuhteina”, kertoo Sematin toimitusjohtaja Jani Rathgeber.  

Virkistyspäivät kokosivat porukan kasaan 

Vuoden aikana järjestimme kahdet virkistyspäivät. Keväällä pidimme aktiviteettien täyteisen päivän Pornaisissa. Päivä sisälsi kisailua upeassa säässä, maittavaa ruokaa ja yhdessäoloa.  

Syksyllä virkistyspäivät pidettiin Hämeenlinnassa, jossa vierailukohteina olivat Hämeen linna ja viereinen Museo Militaria. Vierailujen jälkeen suuntasimme syömään porukalla.  

Vuosittain järjestettävän työvirekyselyn tulokset olivat jälleen erittäin hyvät. Tuloksissa oli hienoista parannusta edellisvuoden tuloksiin nähden, josta olemme erityisen iloisia.  

Vuosi 2024 näyttää lupaavalta

Alkuvuosi 2024 on lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti. Esimerkiksi useita projektitoiminnan kehittämisprojekteja on käynnistynyt ja projektivalmennuksia on varattu keväälle useampia. Olemme myös tehneet sopimuksen yhteistyön käynnistämisestä erään Suomen merkittävimmän energiantuottajan kanssa. Varsinainen toimeksianto käynnistyy keväällä. Vuosi on alkanut siis erittäin lupaavasti ja odotammekin, että tästä vuodesta tulee vähintäänkin yhtä hyvä kuin edellinen vuosi oli. 

Haluamme kiittää kaikkia asiakasyrityksiämme luottamuksesta Sematia kohtaan. Kiitämme erityisesti myös rautaisen ammattitaidon osaavaa henkilöstöämme, joka tekee erinomaista työtä toimeksiannoissa.  

Yritysvastuu – onko yrityksesi valmis kiristyvään säätelyyn?

Vastuullisuustyö kuuluu kaikille yrityksille ja erityisesti kiristyvien raportointivelvoitteiden takia myös pk-yritysten on syytä kiinnittää asiaan huomiota.

Kesäinen hiekkatie auringon paisteessa.

Yritysvastuu eli Corporate Responsibility (CR) koostuu yli lainsäädännön vaatimusten menevistä vapaaehtoisista toimista, joilla organisaatio toteuttaa ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuutaan. Yritysvastuu kuuluu kaikille yrityksille ja se perustuu yrityksen arvoihin, missioon ja visioon. 

Suurin osa yrityksistä tekee jo vastuullisuustyötä huomaamattaan. Kuitenkin järjestelmällisessä yritysvastuutyössä yrityksellä on suunnitelma, jossa on selkeät tavoitteet, mittarit ja askelmerkit, miten tavoitteeseen päästään. Vastuullisuustyön kehittämisessä keskitytäänkin aina yrityksen toiminnan olennaisiin vaikutuksiin, riskeihin ja mahdollisuuksiin. Keskittymällä olennaiseen saadaan vastuullisuustyössäkin aikaan parhaat mahdolliset tulokset ja konkreettista hyötyä yrityksille ja yhteiskunnalle. Vastuullisuustyö on maraton, jossa jokaisella askeleella on merkitystä. 

Miksi tehdä yritysvastuun kehittämistä? 

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi yritysten kannattaa selvittää oman yritysvastuunsa tila ja tehdä vastuullisuusstrategia, on lisääntyvä säätely. EU:n asettamat raportointivelvoitteet (mm. Corporate Sustainability Reporting Directive = CSRD-direktiivi, EU-taksonomia) laajenevat koskemaan yrityksiä, jotka täyttävät vähintään kaksi kolmesta kriteeristä: yrityksellä on yli 250 työtekijää, sen liikevaihto on yli 40 M€ tai yrityksen tase on yli 20 M€. Näiden yritysten raportointivelvollisuus alkaa vuonna 2025 eli tiedonkeruu on aloitettava vuoden 2025 alussa. Kuitenkin raportointivelvollisuus alkaa koskemaan yrityksiä, jotka työllistävät yli 500 henkeä, jo vuonna 2024. Näiden yritysten osalta nyt onkin viimeiset hetket saada homma käyntiin.  

Mutta miksi myös pk-yritysten tulisi kiireen vilkkaa alkaa tekemään järjestelmällistä yritysvastuutyötä?

Raportointivelvollisuuden piirissä olevat yritykset tulevat vaatimaan kumppaneiltaan ja hankintaverkostoiltaan tietoja vastuullisuuteen liittyvistä toimista esimerkiksi vastuullisuusraporttien muodossa. Pahimmassa tapauksessa tietojen puute voi johtaa kumppanuuksien päättymiseen ja vaarantaa yrityksen jatkuvuuden. Kiristyvä säätely vaikuttaa myös rahoitusmahdollisuuksiin, sillä EU-taksonomian avulla pyritään tunnistamaan kestäväksi katsotut rahoitus- ja investointikohteet ja rahoituslaitokset tulevat vaatimaan myös pk-yrityksiltä tietoja yrityksen vastuullisuuteen liittyen. 

Laajentuvien vaatimusten lisäksi yritysvastuutyö tarjoaa mahdollisuuden tehostaa yrityksen toimintaa ja voi tuoda kustannussäästöjä esimerkiksi parantuneen resurssitehokkuuden myötä. Myös henkilöstön hyvinvointiin panostaminen parantaa työviihtyvyyttä, joka vuorostaan näkyy esimerkiksi sairaspoissaolojen vähentymisenä, ja tuo yritykselle kustannussäästöjä. 

Vastuullisuustyöhön liittyy myös viestinnällinen aspekti: yritys on houkuttelevampi yhteistyökumppani ja työpaikka, kun yrityksen toiminta on todennetusti vastuullista ja siitä viestitään selkeästi.  

Miten liikkeelle yritysvastuutyön kanssa?

Kuten kaikki Sematin toiminnankehittämiseen liittyvät palvelut myös yritysvastuun kehittämiseen liittyvät palvelut alkavat nykytilan kartoituksella. Nykytilan kartoituksen jälkeen yritykselle muodostetaan yritysvastuustrategia, joka on perusta yrityksen vastuullisuustyön kokonaisuudelle. Yritysvastuustrategiassa määritetään vastuullisuustyön painopisteet, tavoitteet, vastuut ja toteutustavat. Tämän jälkeen yritykselle voidaan tehdä yrityksen tarpeen mukaan esimerkiksi hiilijalanjäljen laskenta, CSRD-strategia, taksonomiastrategia tai yrityksen vastuullisuusraportti. 

”Vastuullisuustyö kuuluu kaikille yrityksille, sillä paikoilleen ei auta jäädä tässäkään asiassa. Järjestelmällinen yrityksen toiminnan kehittäminen myös vastuullisuuden saralla on mahdollisuus erottua ja hankkia etumatkaa. Vastuullisuus ei ole vain eettinen valinta, vaan myös liiketoiminnan kannalta välttämätön tekijä ja mahdollisuus, joka luo pitkäaikaista arvoa yrityksille ja niiden kautta koko yhteiskunnalle”, summaa yhteistyökumppanimme Jukka Niemi, vastuullisuusasiantuntija, Käkikuu Oy.

Kiinnostuitko? Ole meihin helposti yhteydessä chatin tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Semat toivottaa rauhaisaa joulun aikaa!

Tänäkin vuonna Semat tukee suomalaista syöpätutkimusta lahjoittamalla joulumuistamisiin varatut varat Syöpäsäätiölle. Syöpäsäätiö rahoittaa syöpätutkimusta ja tukee syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään.  

Kiitämme kuluneesta vuodesta niin uusia kuin vanhoja asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Arvostamme osoittamaanne luottamusta meitä kohtaan ja toivotamme kaikille rauhaisaa joulun aikaa ja menestyksekästä uutta vuotta!  

Vesa Kotiranta ja Heikki Laaksonen Sematilla 15 vuotta

Sematin projektijohtajilla Vesa Kotirannalla ja Heikki Laaksosella tuli kunnioitettavat 15 vuotta täyteen työuraa Sematilla syksyn aikana.  

Vuosien aikana Vesa ja Heikki ovat nähneet lukemattomia erilaisia projekteja toimeksiannoissaan. Asiakasorganisaatioiden koko on vaihdellut suuresti vuosien varrella pienistä perheyrityksistä aina kansainvälisiin suuryhtiöihin. Viimeisimmät vuodet kumpikin on viettänyt tiiviisti pidemmissä toimeksiannoissa projektijohdon parissa, mutta vuosien saatossa he ovat tehneet myös toiminnan kehittämisprojekteja ja projektivalmennuksia. 

“Projekti on projekti toimeksiannosta riippumatta ja homman jujuna on työkalupakissa olevien parhaimpien käytäntöjen soveltaminen tilanteen mukaan. Muutosta toimeksiantojen välillä tuovat tietenkin aina esimerkiksi toimeksiannon pituus, toimiala ja asiakasorganisaation koko”, Heikki kertoo.

Semat Project Director Heikki Laaksonen

Sematilla työskentelyn paras puoli on vaihtelevuus

“Sematilla on ollut aina uutta toimeksiantoa putkessa, kun edellinen on ollut päättymässä, joten tyhjäkäyntiä on ollut vähän. Projektien ollessa vaihtelevia niihin ei ole ehtinyt leipääntyä”, Heikki kertoo.

Heikin ja Vesan mielestä Sematilla työskentelyn paras puoli onkin ollut toimeksiantojen vaihtelevuus. Erilliset toimeksiannot tai projektit saman asiakasorganisaation projektijohdossa ovat usein olleet 2-3 vuoden mittaisia, mikä heidän mielestään on ollut hyvä vaihtotahti. Lisäksi toimeksiannot ovat olleet mielenkiintoisia, vaikka välillä ne ovat puskeneetkin mukavuusalueen ulkopuolelle.  

“Myös tieto, että toimeksianto loppuu lopulta, on yksi avainasioista. Myös johdolta saatu tuki on merkityksellistä varsinkin haastavien projektien ollessa käynnissä”, Vesa jatkaa.

Visuaalisuuden merkitys kommunikoinnissa

Hienointa projekteissa on kummankin mielestä ollut valmiin lopputuloksen näkeminen. Erityisen ilahduttavaa on ollut saada käsiinsä pitkien tuotekehitysprojektien jälkeen fyysinen tuote. 

“Vuosia kestäneen projektin saattaminen siihen tilaan, että asiakas saa sen mitä on lähtenyt tavoittelemaan, on hieno tunne”, Vesa summaa parhaimpia muistojaan projektien parissa.

Haastavimpina tilanteina sekä Vesa että Heikki nimeävät tilanteet, jolloin asiakas ei oikein tiedä, mitä projektilta halutaan ja millainen lopputuloksen tulisi olla. Heidän kokemuksensa mukaan tilanteen visualisointi ja yksinkertaistaminen on näissä tilanteissa usein tärkeää.  

“Eräässä projektissa oli epävarmuutta projektin laajuudesta ja tarvittavasta budjetista. Visualisoin tilanteen esittämällä olemassa olevat vaihtoehdot savimajana ja kivitalona. Tällöin saatiin tehtyä päätös, millaista lopputulosta ollaan tavoittelemassa. Toisessa toimeksiannossa projektiresursseista oli kiistaa projektien välillä ja lopulta resurssien statusta esitettiin niin, että toinen projekti söi toisen projektin resurssit. Tämä toi näkyväksi, ettei kumpaankin projektiin riitä asiantuntijoita niin, että niitä saataisiin edistettyä samaan aikaan”, Vesa kertoo esimerkkejä vuosien varrelta.

Semat Project Director Vesa Kotiranta

Ulkoisen projektipäällikön vaihteleva rooli 

Organisaation ulkopuolelta tulevaa projektikonsulttia kohdellaan Heikin ja Vesan kokemuksen perusteella hyvin vaihtelevasti eri organisaatioissa. Osassa saattaa olla hyvinkin tiukat käytännöt, kun taas toisaalla ulkoinen projektipäällikkö tai –johtaja otetaan osaksi remmiä hyvin matalalla kynnyksellä.  

“Toisissa yrityksissä erottelu on tarkkaa ja jää selkeästi ulkopuoliseksi. Osassa yrityksissä olen taas päässyt myös tyhy-toimintaan, ja vuosia sitten osallistuimme asiakasyrityksen kanssa hyväntekeväisyyskilpailuihinkin yhdessä. Tietää myös onnistuneensa toimeksiannossa, kun sen päättyessä asiakkaan pomot kiittävät muistamisilla”, Vesa kertoo vaihtelevista käytännöistä.  

“Oleellista on hyvien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen. Osa tätä on projektiryhmän muistaminen projektin välietappien täyttyessä esimerkiksi yhteisellä pitsalounaalla. Positiivisella yllätyksellä projektiryhmään saadaan uutta virtaa edistää projektia ja jäädään mieleen”, Heikki summaa asiakassuhteiden luomista toimeksiannoissa.

Sattumuksia vuosien varrelta

Työskentelyyn Sematilla on mahtunut lukuisia työhyvinvointipäiviä ja hauskoja sattumuksia toimeksiantojen parissa. Jostain syystä erityisesti työhyvinvointipäivät Nuuksiossa ovat olleet sattumuksille alttiita. 

”Yhtenä kertana päädyttiin tihkusateessa pidetyn onkikilpailun jälkeen tilaamaan pitsat, kun lahnat ja särjet eivät maistuneet sen paremmin kuin cateringin toimittamat pakasteesta kaivetut vanhentuneet makkaratkaan. Toisella kertaa yksi suunnistusrasteista muuttui uimareissuksi, kun rastituksen jälkeen oli satanut aika reippaasti. Onneksi viimeiseltä rastilta löytyi sauna. Tapahtumaköyhin reissu Nuuksion taisi sisältää vain lumikenkäretken, mutta kyllä silloinkin joku taisi käydä juoksemassa laskettelumäen ylös lämpimikseen ja useampi rypi umpihangessa hiki päässä”, Heikki muistelee.  

Onnistuneimpia työhyvinvointipäiviä on Heikin ja Vesan mielestä yhdistänyt yllätyksellisyys ja uudet kokemukset. Mukaan on mahtunut muun muassa hankifutista meren jäällä, Cooperin juoksemista ja muita aktiviteettejä, joissa on pitänyt heittäytyä mukaan.  

Homman mennessä metsään, nopea reagointi tilanteisiin on projektipäälliköiden tärkeimpiä ominaisuuksia, minkä osoittaa myös Heikin kertoma muisto vuosien takaa: 

”Joitain vuosia takaperin oltiin menossa kollegan vetämän toiminnankehitysprojektin kick-offiin isommalla porukalla. Lähempänä kohdetta käytiin vielä kahvilla ja sovittiin viimeiset askelmerkit. Kaveri siitä kahvilta sitten istumaan autoon ja eikös sen housut revenneet persuuksista täysin auki. Onneksi oltiin kahdella autolla liikkeellä, toisella autolla osa porukasta sitten asiakkaalle valmistelemaan palaveria ja toisella autolla lähimmälle vaatturille uusien housujen hankintaan, oli kuulemma nopein puvun osto mitä kaveri tai myyjä oli ikinä tehnyt ja hyvä niin koska ehtivät vielä mainiosti asiakkaalle ennen palaverin alkua. Tässä yhteydessä on kiitettävä asianosaisia näistä muistoista ja nauruista, ilman teitä hommat olisi olleet paljon tylsempiä!”

Virkistyspäivän viettoa Hämeenlinnassa

Sematin projektipäälliköt - ja johtajat virkistyspäivän vietossa Hämeen linnan edustalla.
Sematin projektiammattilaiset virkistyspäivän vietossa Hämeenlinnassa.

Tällä kertaa Sematin porukka kokoontui viettämään virkistyspäivää Hämeenlinnaan. Viime kevään actionpainotteisen päivän jälkeen oli kulttuuriin ja historiaan keskittyvämmän päivän vuoro. Suuntasimmekin Hämeen linnaan kierrokselle, jossa pääsimme kiertämään linnan normaalisti yleisöltä suljettuja osia. Kierros sisälsi mm. keskiaikaisten portaiden kipuamista, restauroinnin yhteydessä löytyneiden esineiden tarkastelua ja menneisyyden aseiden tutkimista. Linnalta jatkoimme Museo Militariaan omatoimiselle kierrokselle.  

Sematin projektipäälliköt ja -johtajat kierroksella Hämeen linnassa

Kierrosten jälkeen matka jatkui Hämeenlinnan keskustaan päivälliselle. Päivällistä nautittiin pitkän kaavan kautta ja samalla kuulumisia vaihtaen. Ruokailun jälkeen illan vietto jatkui rennoissa merkeissä mm. biljardia pelaten.

 ”Sematilla on mukava perinne pitää tyhy -päiviä pari kertaa vuodessa. Tällaisessa hajautetussa organisaatiossa onkin tärkeää aina silloin tällöin nähdä ihan fyysisesti koko porukalla ja vaihtaa kokemuksia sekä kuulumisia. Tälläkin kertaa tunnelma oli rento ja juttua riitti muun touhun ohessa koko illaksi. Kiitos hyvästä tapahtumasta!” ”, kertoo Sematin projektiliiketoiminnan johtaja Pasi Niemi. 

Sematin ratapäivä pidettiin Ahvenistolla!  

Sematin ratapäivä kokosi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme Ahveniston moottoriradalle testaamaan kalustoaan. Sateinen sää verotti hieman osanottajamäärää, mutta toisaalta kostea asfaltti tarjosi myös haastetta kuljettajille.  

Sematin toimitusjohtaja Jani Rathgeber kommentoikin sään tuoneen lisämausteen ratapäivään: 

“Oli mielenkiintoista ja hauskaa päästä testaamaan autojen rajoja ja käyttäytymistä paikoitellen erittäinkin märissä olosuhteissa. Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme olivat säästä huolimatta tyytyväisiä päästessään kokeilemaan ajoneuvojaan rataolosuhteissa.” 

Virkistyspäivä kokosi Sematin projektiammattilaiset Pornaisiin

Sematin henkilöstöä värikuula-ammunnassa.

Viime perjantaina Sematin projektipäälliköt ja -johtajat kokoontuivat viettämään virkistyspäivää Pornaisiin. Virkistyspäivä aloitettiin kuulemalla virkistyspäivän paikan, Mil-Safarien, ja Pornaisten historiasta talvi- ja jatkosodan aikana.  Kävimme myös katselemassa paikalla olevaa kalustoa, jota käytetään niin asiakastapahtumissa kuin elokuvien rekvisiittanakin.

Päivän varsinaisena aktiviteettina oli joukkueiden välinen mittelö, joka sisälsi Suomikonepistoolin purkamista ja kasaamista, Zil-kuorma-autolla ja Sisu Nasulla maastoajoa ja tarkkuusammuntaa värikuulatykillä. Toimitusjohtaja Jani suoriutui konepistoolin purkamisesta ja kasaamisesta joukon nopeimmin ja värikuulatykillä ampumisessakin nähtiin useita puhtaita suorituksia. 

Aktiviteetin jälkeen oli vuorossa palkintojen jako ja ruokailu. Innokkaimmat pääsivät saunomaan ruokailun jälkeen ja ilta kului työkaverien kanssa jutellen ja tutustuen. Sematin joukkoon on liittynyt vuoden aikana useita uusia työntekijöitä ja virkistyspäivä tarjosikin sopivan hetken uusien ja vanhojen työntekijöiden tutustumiselle toisiinsa.

“Sematin toimintaympäristö on sellainen, että toimimme hajautetussa organisaatiossa. Näin ollen tällaiset yhteiset vapaamuotoiset häppeningit, joissa pääsemme tapaamaan toisiamme, ovat tervetulleita ja tärkeitä. Tälläkin kertaa meillä oli uutta henkilöstöä mukana ja mikä onkaan parempi tapa tutustua työkavereihin kuin yhdessä hauskojen asioiden tekeminen, saunominen ja rentoilu! “ kertoo Sematin projektiliiketoiminnan johtaja Pasi Niemi. 

Sematin työtekijät virkistyspäivän vietossa.
Sematin henkilöstö virkistyspäivän vietossa.