Uutiset

Tervetuloa projektipäällikkö Miika Koivisto!

Projektipäällikkö Miika Koivisto.

Miika on vankka turvallisuus- ja liikennepuolen projektiosaaja, jonka vahvuutena on kyky tarkastella kokonaisuuksia monesta näkökulmasta yksityiskohtia unohtamatta. Koulutustaustaltaan Miika on teknologiaosaamisen johtamiseen ja logistiikkaan erikoistunut insinööri (YAMK), ja hän on hankkinut myös lisäkoulutusta turvallisuusalalta. Erikoisosaamisekseen Miika nimeääkin erityisesti liikennealan tuntemuksen, riskienhallinnan niin projektien kuin operatiivisen toiminnon osalta sekä yrityksen häiriöhallinnan kehittämisen ja riskeihin varautumisen.  

“Hyvä maine on yrityksille erittäin tärkeää, ja maineen ylläpitämiseen kuuluu oleellisesti varautuminen mahdollisiin häiriötilanteisiin. Asioihin tulee varautua ja harjoitella myös erilaisia skenaarioita. Pelkät ohjeet eivät riitä, sillä toiminta pitää tulla selkärangasta tiukan paikan tullen,” Miika sanoo.

Työurallaan Miika on kerännyt kokemusta myös kouluttamisesta, ja hän ollut mukana kehittämässä yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää ja –toimintoa sekä projektitoimistoa (PMO, project management office) ja projektinhallintaan liittyviä toimintamalleja. Viimeisimpänä hän työskenteli osana PMO:ta ja vastasi projektipäällikkönä laajoista kehitys- ja muutosprojekteista, joista esimerkkinä voidaan mainita toiminnanhallintajärjestelmäprojekti. Miika kertoo projektin opettaneen katsomaan toimitusprojektia asiakkaan näkökulmasta ja pakottaneen syventymään hankintalakiin ja hankinnan maailmaan tarkemmin.  

“Projekti toi hyvin näkyväksi sen, miten tärkeää projektien osapuolien toimiva kommunikaatio on. Toimittajan on pystyttävä kertomaan rehellisesti, missä projektissa mennään ja onko projektiin tulossa muutoksia, jotta asiakas voi varautua niihin ajoissa.” 

Mieleenpainuvimmaksi projektiksi Miika nimeää Suomessa järjestettyihin Euroviisuihin liittyneen lisäliikenneprojektin. Projekti jouduttiin toteuttamaan varsin nopealla aikataululla ja vaati laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Loppupelissä viisuilijoita kyyditsivät erikoistarroitetut junat, joissa soi Euroviisukappaleita.  

Miika viettää vapaa-aikaansa järjestyksenvalvonta- ja turvallisuustehtävissä.

Sematiin Miika tutustui Sematilla työskentelevän Pasin kautta. Sytyttimenä Sematille siirtymisenä oli Miikan mukaan pikkuhiljaa kypsynyt ajatus tehdä muutakin kuin liikenteeseen liittyviä projekteja. Lisäksi edelliset projektit olivat päättymässä, nyt oli sopiva sauma tehdä vaihdos. 

 “Sematilla erityisesti toimintaympäristöjen ja projektien monipuolisuus viehättävät samoin kuin no bullshit -asenne tekemiseen. Alkavassa projektitoimeksiannossa pääsen haastamaan itseäni niin substanssiosaamisen ja ympäristön näkökulmasta positiivisessa mielessä.” 

”Miika on analyyttinen ja aikaansaapa ihminen, jolta ei jää asiat hoitamatta. Hänen monipuolinen kokemuksensa antaa erinomaisen pohjan menestyä tämän tyyppisessä toimintaympäristössä hyvin. Miikan myötä saatiin jälleen kerran todella hyvää ja vähän erilaista vahvistusta jo valmiiksi monipuoliseen osaajatiimiimme. Toivotan Miikan lämpimästi tervetulleeksi Sematille!” Sematin projektiliiketoiminnan johtaja Pasi Niemi kertoo.  

Vapaa-aikaansa Miika viettää musiikin ja perheen kanssa. Turvallisuusala näkyy myös harrastuksissa, sillä Miika toimii järjestyksenvalvonta- ja turvallisuustehtävissä erilaisissa tapahtumissa.