Toiminnan kehittäminen

 

 

Toiminnan kehittäminen kasvattaa kilpailukykyäsi

Olemme toteuttaneet vuosien varrella kymmeniä erilaisia toiminnan kehittämishankkeita. Autamme asiakkaitamme kasvattamaan kilpailukykyään yksinkertaistamalla ja yhdenmukaistamalla heidän toimintaansa luoden uusia toimintatapoja ja osaamista. Toimenpiteillä voidaan esimerkiksi tuoda ryhtiä ja sujuvuutta projektitoimintaan, vahvistaa prosesseja, ja näin parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Kehitystoimenpiteet alkavat aina perinpohjaisella selvityksellä

Filosofiamme toiminnan kehittämisessä on ”tutkitaan ennen kuin hutkitaan”.
Ennen kehitystoimenpiteitä tehdään esiselvitys, jossa määritellään millä tavalla saavutetaan suurimmat kehitysaskeleet. Käytännössä tämä tarkoittaa perinpohjaista tutustumista yrityksen toimintaan, muun muassa haastattelemalla avainhenkilöitä ja perehtymällä yrityksen dokumentaatioon.

Suunnittelusta toteutukseen

Emme usko tyhjiin puheisiin – esiselvityksen jälkeen kehittämistoimenpiteet viedään käytännön toteutukseen ja jokapäiväiseen toimintaan saakka. Asiantuntijamme analysoivat nykytilanteen, määrittävät selkeät toimenpide-ehdotukset ja laativat raportin, joka toimii kehityshankkeen toteutussuunnitelmana.

Kehitysehdotusten taustalla joukko asiantuntijoita

Toimenpide-ehdotuksemme eivät ole koskaan yksittäisen henkilön mielipiteitä. Katselmuksiin osallistuu meiltä aina useampi asiantuntija. Valitsemme mukaan henkilöitä, joilla on juuri kyseiseen tilanteeseen sopivaa osaamista.

Uusien toimintatapojen käyttöönotto

Uudet toimintamallit voidaan testata pilottiprojekteilla ennen niiden käyttöönottoa.

Käyttöönottovaihe voi sisältää muun muassa:

  • Toimintamallien siirron tietojärjestelmiin
  • käyttöönottovalmennukset
  • räätälöidyn projektikäsikirjan
  • esimerkkiprojektien läpikäynnin
  • uusien projektien toteutuksen ohjauksen
  • seurannan ja katselmoinnin.

Projektivalmennus ja projektisparraus

Menestyksekkäiden projektien takana on aina osaavat ihmiset – tiimisi projektiosaaminen on tärkeä tekijä projektitoimintasi menestyksessä. Olennaisena osana toiminnan kehittämistä otamme päivitetyt toimintamallit käyttöön valmentamalla ja sparraamalla henkilöstöä.

Vuokraprojektipäällikkö voi toimia sparraajana tai mentorina asiakkaan omalle projektipäällikölle, -tiimille tai esimerkiksi ohjausryhmälle tai vain sen puheenjohtajalle. On myös mahdollista, että hän on mukana projektin ohjausryhmässä.

Vahvuutenamme käytännönläheinen lähestymistapa

Yksi arvoistamme on käytännönläheisyys. Vahvuutemme toiminnan kehittämisessä, projektivalmennuksissa ja -sparrauksissa on se, että meillä on vahva, omaan työkokemukseen pohjautuva ymmärrys teorian ja käytännön välisistä riippuvuuksista. Teemme projekteja jatkuvasti. Painotamme valmennuksissa ja sparrauksissa käytännön esimerkkejä ja projektipäälliköidemme omakohtaisia kokemuksia.

Räätälöidyt projektivalmennukset

Käytössämme valmennusten suunnittelussa on oma työkalu, jonka avulla valmennuksen sisältö voidaan räätälöidä juuri asiakkaan tarpeisiin sopivaksi yli 40 erilaisesta moduulista.

Esimerkkihankkeita

Teimme Kuusakoskelle nykytilaselvityksen, jonka pohjalta laadittiin ja priorisoitiin kehittämistoimenpiteet sekä sovittiin toteutusaikataulu. Kehitysprojektissa tehtiin ja otettiin käyttöön räätälöity projektitoimintamalli. Lue lisää.

Toimimme Carunan yhteistyökumppanina projektitoiminnan tehostamisessa, roolien ja vastuiden selkiyttämisessä sekä prosessien kehittämisessä ja kuvaamisessa heidän nostaessaan omien investointiensa määrää ja laajuutta. Kehityshankkeen myötä Carunalla on käytössään selkeät toimintamallit eri tyyppisten investointi- ja kunnossapitoprojektien tehokkaaseen läpivientiin. Lue lisää.

 

Kysy lisää