Toimitusketjun poikkeustilan
hallinnan arviointi

 

 

Kun tilaus-toimitusketjun nykytila on selvitetty, arvioidaan sen poikkeustilan hallintaa. Tähän voi toimialastasi riippuen sisältyä myös muun muassa valmius-, jatkuvuus- ja toipumisnäkökulmat.

Arvioinnissa selvitetään muun muassa toimintamalleihin, suorituskykyyn, muutoskyvykkyyteen, riskiarviointiin ja korjaaviin toimenpiteisiin liittyviä kehityskohteita ja menestystekijöitä. Arvioinnin tavoitteena on saada selkeä käsitys erilaisten poikkeustilojen vaikutuksista organisaatiosi tilaus-toimitusketjuihin, sekä siitä miten poikkeustiloja siedetään ja miten niistä palaudutaan.

Saat kattavan raportin muodossa tietoa, jonka avulla sinun on helppo havaita toimintaympäristösi kehitykseen liittyviä riskejä ja varautua niihin.

Mitä sinulle jää käteen?

Ymmärrät, miten organisaatiosi toimii häiriötilanteissa ja tiedät, miten prosessisi ja toimintaohjeesi tukevat vaikeita tilanteita. Tiedät myös, miten voit hallita riskejä entistä paremmin tulevaisuudessa.

 

Kysy lisää

 

 

Takaisin Semat ARM -pääsivulle
Toimitusketjun nykytilan selvitys
Muut korjaavat toimenpiteet