Toimitusketjun nykytilan selvitys

Jotta asioita voidaan kehittää, tarvitaan selkeä kuva lähtötilanteesta. Palvelun ensimmäinen vaihe on toimitusketjusi nykytilan selvitys eli auditointi. Selvityksen avulla kartoitetaan yrityksen toimintojen nykytilanne tarkoitusta varten luodun auditointimallin avulla.

Liikkeelle lähdetään kuitenkin sopimalla yhdessä sinun kanssasi, mitä ollaan tekemässä. Kun yhteiset tavoitteet on selvitetty, tehdään suunnitelma. Toimitusketjun nykytilaa selvitetään muun muassa henkilöhaastatteluilla ja tutustumalla yrityksesi dokumentaatioon ja järjestelmiin.

Ensimmäinen vaihe päättyy auditointiraportin yhteiseen läpikäyntiin ja poikkeustilan hallinnan arvioinnin käynnistämiseen. Saat tietenkin jo tässä vaiheessa konkreettiset suositukset esiin tulleiden akuuttien ongelmien korjaamiseksi.

Auditoinnin avulla voi löytyä muitakin kehityskohteita liiketoiminnassasi. Autamme mielellämme myös toimintasi kehittämisessä yleisesti.

Lue lisää toiminnan kehittämisestä ja projektipäällikkövuokrauksesta.

Mitä sinulle jää käteen?

Saat käyttöösi perinpohjaisen raportin, joka antaa sinulle selkeän tilannekuvan sisältäen konkreettiset havainnot ja parannusesitykset tilaus-toimitusketjusi nykytilasta.

 

Kysy lisää

 

Takaisin Semat ARM -pääsivulle
Toimitusketjun poikkeustilan hallinnan arviointi
Muut korjaavat toimenpiteet