Tyytyväinen asiakkaamme:

 

 

 Projektitoiminnan kehittäminen

 

Telatek-ryhmä on johtava suomalainen asennus-, kunnossapito- ja konepajapalveluiden tuottaja.

Telatek Service Oy on erikoistunut pinnoitus- ja kunnossapitotekniikkaan sekä laite- ja koneasennuksiin.

Semat räätälöi Telatek Servicelle kevyen projektimallin kunnossapitoprojekteja varten. Hanke toteutettiin Sematin omaa kehitysmallia hyödyntäen. Työ aloitettiin nykytila-analyysilla, jonka pohjalta tehtiin toimenpide-ehdotukset.

Uudet toimintatavat jalkautettiin valmennuksilla ja workshopeilla. Samalla luotiin suunnitelma muiden kehityshankkeiden toteuttamiseksi.

Telatek toteuttaa nyt strategian mukaisia toimenpiteitä luotua mallia soveltaen.

Lisäksi Semat teki voimalaitosten turbiinihuoltojen tuotteistamiseen liittyvän selvityksen, jonka pohjalta luodut kehitysehdotukset ovat osana pitkäjänteistä kehittämissuunnitelmaa.

 

”Asetimme johtoryhmässä tavoitteeksi projektikoon kasvattamisen kokonaistoimitusten avulla. Meille oli selvää, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimintatapojen kehittämistä. Semat valikoitui kumppaniksi kehittämään projektitoimintaa ja konseptiemme tuotteistamista käytännönläheisesti.”
Juha Iiponen
toimitusjohtaja
Telatek Service Oy

 

“Telatekin on ollut luontevaa kehittää toimintatapojaan Sematin kanssa. Sematin asiakaslähtöinen ja käytännönläheinen ote on luonut hyvän pohjan kehitykselle.”
Arto Määttä
hankintapäällikkö
Telatek Service Oy

 

“Loimme pitkäjänteiselle kehitykselle roadmapin pohjautuen nykytila-analyysiin. Räätälöimme projektitoimintamallin Telatekille sopivaksi yhteistyössä projekteja toteuttavan henkilöstön kanssa. Toimintamallia viilattiin työpajoissa, joiden avulla myös malli jalkautettiin jokapäiväiseen toimintaan.”
Tommi Pastila
projektipäällikkö
Semat Oy

 

Telatek Servicen kotisivut

 

 

Muita referenssejä

 

 

Lue lisää palveluistamme.