Tyytyväinen asiakkaamme:

Helen Oy – entiseltä nimeltään Helsingin Energia – on Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö. Se on yksi Suomen suurimmista sähköä ja uusia energiaratkaisuja tarjoavista yrityksistä, ja sen tuotteita ovat sähkön lisäksi kaukolämpö, kaukojäähdytys ja aurinkoenergiajärjestelmät. Sillä on yli 500 000 asiakasta ympäri Suomea.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Sähkötalossa Helsingin Kampissa ja se työllistää reilusti toistatuhatta henkeä. Helen panostaa vahvasti henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen.

Semat on tehnyt yhteistyötä Helenin kanssa jo vuodesta 2008. Pääsääntöisesti yhteistyö on liittynyt projektivalmennuksiin, joihin on osallistunut vuosien varrella yli 500 Helenin työntekijää. Lisäksi olemme olleet mukana kehittämässä Helenin projektitoimintaa muun muassa ohjausryhmätoiminnan osalta.

Alkuvuosina teimme yhteistyössä Helenin kanssa usean päivän valmennusohjelmia, joissa käytettiin sekä Helenin itsensä tuottamia että Sematin valmennusmoduuleja. Vuonna 2013 sisältöjä kehitettiin ja mukaan tuotiin myös tiiviimpiä paketteja puolen-yhden päivän tietoiskutyyppisten valmennusten muodossa.

Helenillä toteuttamiemme valmennusten sisältöinä on ollut muun muassa projektinhallinnan perusteita ja teoriaa, johtamista, muutoshallintaa, kustannushallintaa, ohjausryhmätoimintaa, talousvalmennusta ja ohjausryhmätoimintaa.

Valmennusohjelmia ja -päiviä on toteutettu joka vuosi. Palautteet ovat olleet kautta linjan hyviä, ja sisältöjä on kehitetty niiden perusteella yhdessä Helenin kanssa jatkuvasti. Kaikki valmennuksissa käytetyt harjoitukset on räätälöity Heleniä varten ja käytännönläheisen valmennustapamme mukaisesti Helenin omia projekteja on käytetty esimerkkeinä aina, kun se on ollut mahdollista. Helen oli myös mukana pilotoimassa ja kehittämässä Sematin modulaarista valmennusmallia.

Vuoden 2019 lopulla aloitimme uuden valmennuskonseptin kehittämisen yhteistyössä Helenin kanssa. Tuloksena oli uusi valmennusohjelma, johon tuotiin projektinhallinnan perusteiden ja ihmisjohtamisen lisäksi mukaan muun muassa ketteriä menetelmiä ja projektisalkun ja tuottavuuden hallintaa. Syntyi viisi puolen päivän valmennusmoduulia, jotka muuttuivat etävalmennuksiksi koronapandemian kurittaessa maailmaa.

Helen on ollut Sematille tärkeä kumppani valmennusohjelmiamme kehitettäessä ja saamme kiittää heitä siitä, että valmennustarjontamme on niin laaja ja korkealaatuinen.

”Sematin valmentajilla on pitkä tausta projektipäällikön työtehtävistä eri organisaatioissa, jonka ansiosta he ovat pystyneet tuomaan käytännönläheisyyttä projektikoulutuksiin erityisesti erilaisten ”älä tee tätä, jos haluat projektin onnistuvan” -esimerkkien kautta.”

Sami Mustonen
Head of Project Management
Helen Oy

“Heleniläisten valmentaminen on ollut erittäin mukavaa, koska porukka on valmennuksissa ollut poikkeuksellisen aktiivista ja aiheesta kiinnostunutta! Valmennusten yhteydessä on syntynyt hyviä keskusteluja.”
Heikki Laaksonen
Project Director
Semat Oy

 

Helenin kotisivut

 

Muita referenssejä

Lue lisää palveluistamme.