Tyytyväinen asiakkaamme:

Andritz AG on vuonna 1852 Itävallassa perustettu konepajateollisuuden yritys. Yrityksellä on toimintaa maailmanlaajuisesti ja se kuuluu globaaleihin teknologia- ja markkinajohtajiin vesivoimaloiden, sellu- ja paperiteollisuuden sekä metalli- ja terästeollisuuden laitosten, laitteiden ja palveluiden toimittajana sekä nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelussa kunnallis- ja teollisuussektoreilla.

Suomessa Andritzilla on kaksi tytäryhtiötä. Suurempi niistä, Andritz Oy, toimittaa järjestelmiä, laitteita ja palveluita paperi- ja selluteollisuudelle. Sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä, minkä lisäksi sillä on lukuisia toimipaikkoja ympäri Suomea. Yhtiö työllistää noin 1200 henkeä.

Sematin projektipäällikkö toimii vaativassa projektiaikatauluttajan tehtävässä Andritzin Wood Processing -tuoteryhmässä Lahdessa. Hänen vastuullaan on sekä toteutuksessa olevien projektien aikataulujen ylläpito, että tarjousvaiheen aikataulujen laatiminen. Työ on nopeatahtista ja vaatii joustavuutta sekä näkemystä projektien toteuttamisesta. Tarjousaikataulut voivat koskea yhtä laitetta tai kokonaisen tuotantolaitoksen toimitusta.

Yhteistyö on toiminut erinomaisesti. Kokeneella projektipäälliköllä langat pysyvät käsissä tiukoissakin tilanteissa ja asiakas on voinut luottaa siihen, että hommat hoituvat mallikkaasti. Ammattitaidolla hoidetulla aikataulutuksella on tärkeä rooli Andritzin ja sen asiakkaiden yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

 

”Vankka aikaisempi kokemus projektitoteutuksista ja oikea asenne projektien tekemiseen on antanut hyvät edellytykset menestyä tässä vaativassa projektiaikatauluttajan tehtävässä. Yhteistyö meidän eri osastojen ja ulkomaisten konttoreiden kanssa on toiminut hyvin ja sisällöltään laajojen toimitusprojektien suunnitelmat on saatu kokoon sovittujen aikaraamien puitteissa. ”

Jari Suokas
Special Projects Director
Andritz Oy

 

”Aikatauluttaja-nimike antaisi olettaa tehtävän olevan yksitoikkoista ja helpohkoa rutiineihin perustuvaa työn suorittamista. Näin ei kuitenkaan ole. Aikatauluttajan tehtävissä on käytettävä kaikkia mahdollisia kertyneitä tietoja ja taitoja aikaisemmista positioista ja pystyttävä jatkuvasti omaksumaan paljon uutta asiaa.

”Aikatauluttajan tehtävien monipuolisuus ja niiden suorittamiseen tarvittava osaaminen yllätti jopa allekirjoittaneen positiivisesti, vaikka monessa monipuolisessa tehtävässä olen ollut aikaisemminkin tekemisissä. Ja osaavien ammattilaisten kanssa on aina ilo työskennellä.

Sami Kiviniemi
Senior Project Manager
Semat Oy

 

Andritzin kotisivut

Muita referenssejä

Lue lisää palveluistamme.