Valmennukset ja sparraukset

Yksi menestyksen tärkeistä osatekijöistä on henkilöstön osaaminen. Sematilla on mittava kokemus projekti- ja johtamisvalmennuksista ja -sparrauksista sekä osana toiminnan kehittämishankkeita että itsenäisinä kokonaisuuksina. Voimme toteuttaa projektivalmennukset ja sparraukset suomeksi tai englanniksi.

Kenelle?

Projektivalmennuksemme on tarkoitettu kaikille projektien parissa työskenteleville henkilöille organisaation eri tasoilla: projektitiimin jäsenille, projektipäälliköille, liiketoiminnan korkeimmalle johdolle sekä projektien sidosryhmille – esimerkiksi logistiikkatyöntekijöille tai asentajille, joiden työpanos projektissa on tärkeä. Projektiosaaminen ja projektiajattelu tukevat myös vahvasti nykyaikaista asiantuntijatyötä.

Käytännönläheisyys vahvuutena

Valmennuksissamme korostuu käytännönläheisyys. Semat ei ole pelkkä valmennusyritys, vaan valmentajina toimivat jatkuvasti projektinjohtotehtävissä toimivat henkilöt, joilla on vankka käytännön osaaminen ja ymmärrys erilaisista projekteista eri toimialoilla. Painotamme valmennuksissamme käytännön esimerkkejä ja projektipäälliköidemme omakohtaisia kokemuksia projektijohtamisesta – varoittavia esimerkkejä unohtamatta. Valmentajat valitaan aina kohderyhmän mukaan.

Emme tule latomaan tiskiin teoriaa ja jargonia, vaan varmistamme, että osallistujat ymmärtävät mistä puhutaan, sisäistävät projektityöskentelyä ja -johtamista tukevia toiminta- ja ajatusmalleja ja osaavat soveltaa oppimaansa jokapäiväisissä työtehtävissään.

Osallistavat valmennusmuodot

Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi valmennusmuodot vaihtelevat. Käytämme muun muassa keskustelevia ja harjoituspainotteisia luentoja, tilanneharjoittelua ja workshop-tyyppisiä ratkaisuja. Valmennuksissamme pyrimme aina osallistamaan valmennettavia, eivätkä ne ole koskaan valmentajan yksinpuheluita.

Valmennukset räätälöidään vastaamaan
asiakasorganisaation tarvetta

Käytössämme on modulaarinen valmennustyökalu, jonka avulla voidaan rakentaa asiakkaan tarvetta vastaavia valmennuksia. Moduulien pituus vaihtelee ¼-päivästä koko päivään ja työkalun avulla voimme räätälöidä teille pidempiäkin valmennusohjelmia. Valmennustemme ja valmennusohjelmiemme tyypillinen kesto on ½ – 10 päivää.

Moduulivalikoimamme on suuri projektinhallinnan perusteista ja projektinhallinnan erilaisten menetelmien hyödyntämisestä käytännön työssä projektinhallinnan ja projektijohtamisen eri osa-alueisiin. Tarjoamme myös täysin asiakkaan tarpeiden mukaisia räätälöityjä sisältöjä.

Esimerkkejä valmennusmoduuliemme sisällöstä

Sparraukset

Projektivalmennuksen lisäksi tarjoamme sparrausta. Tarjolla on sekä henkilökohtaisia sparrauksia että pienryhmäsparrauksia. Aiheena voi olla esimerkiksi johtaminen, johtajuus, kriisijohtaminen, muutosjohtaminen, ohjausryhmätyöskentely tai projektiportfolionhallinta.

Sparraajinamme toimivat projektijohtamisen todelliset konkarit. Henkilökohtaisissa sparrauksissa voidaan myös keskittyä konkreettisiin projekteihin, joissa esimerkiksi projektipäällikkö tarvitsee tukea. Sparraajaa voi käyttää myös kuuntelijana, kannustajana ja kyseenalaistajana, kun kaipaa ravistelua jämähtäneille ajattelumalleilleen, ja uusia näkökulmia ja oivalluksia.

Projektivalmennus etänä

Valmennukset ja sparraukset onnistuvat myös etänä, esimerkiksi Microsoft Teamsia käyttäen.

Referenssejä valmennuksistamme

Olemme tehneet valmennusyhteistyötä muun muassa seuraavien yritysten kanssa: