Uutiset

Ulkoisille projektipäälliköille oli kysyntää myös vuonna 2022

Vuosi 2022 palautti Sematin liiketoiminnan takaisin koronavuosia edeltäneelle tasolle ja projektipalveluille oli tasaisesti kysyntää. Vahvistimme joukkoamme uusilla työntekijöillä vastaamaan kysyntään, ja liiketoimintamme laajeni myös Ruotsiin ja Norjaan site manager -palveluiden osalta.  

Muutoksia ja uusia työtekijöitä  

”Vuosi 2022 oli Sematille moneltakin osin poikkeuksellinen, mutta positiivisessa mielessä”, Sematin toimitusjohtaja Jani Rathgeber kertoo ja jatkaa: ”Teimme liiketoiminnanhallinnon perusrakeinteisiin useita onnistuneita muutoksia, jotka varmistavat menestymisemme myös tulevaisuudessa.”

Vuoden aikana panostimme myyntiin laajemmin, otimme uuden vaihteen markkinointiin ja päivitimme sinänsä hyvät, mutta jo aikansa nähneet verkkosivut uuteen uskoon.  Lisäksi ulkoistimme mm. IT-palvelut.

Sematin työntekijöitä seisomassa portailla.
Sematin TYHY-päivää vietettiin Hämeenlinnassa.

Semat on osoittautunut kiinnostavaksi työnantajaksi ja olemme saaneet hakuihimme paljon lupaavia uusia sematilais-ehdokkaita, joiden lisäksi olemme saaneet lukuisia hakemuksia ja suoria yhteydenottoja hakujen ulkopuolelta. Sematin joukkoon liittyikin viisi uutta työntekijää ja näiden lisäksi vuoden lopulla palkattiin kaksi uutta työntekijää, jotka aloittivat työt vuoden 2023 alkupuolella. Uudet työntekijät vahvistivat erikoisosaamisellaan Sematin jo laajaan osaamisvalikoimaan erityisesti teollisuuden hankintojen ja laajojen tehdashankkeiden osalta.  

Teetimme työvirekyselyn keväällä henkilöstölle, jonka tulos oli erinomaisen hyvällä tasolla tälläkin kertaa. Tulos kertoo osaltaan, että asiakasrajapinnassa työskentely sujuu, ja Sematin sisäinen yhteistyö toimii hyvin hajautetusta organisaatiomallista huolimatta. 

Syksyllä pidettiin TYHY-päivä Hämeenlinnassa muutamien etänä vietettyjen vuosien jälkeen. Paikan päälle pääsivät lähes kaikki Sematin työntekijät ja uudet sematilaiset pääsivät tutustumaan pidempään yrityksen palevluksessa olleisiin. Päivä alkoi lounaalla, jonka jälkeen keskityimme työhyvinvointiteemoihin. Tästä jatkoimme keilaamisen kautta illalliselle. 

Liikevaihto palautui koronavuosia edeltävälle tasolle 

”Liiketoiminnan näkökulmasta vuosi oli hyvä ja liikevaihtomme (2,06 M€) palautui takaisin koronavuosia edeltävälle tasolle kannattavuuden pysyessä kohtuullisena” Jani kertoo.

Sematia pidetään selkeästi luotattavana ja laadukkaana palveluntarjoajana, josta osoituksena ovat lukuisat suorat yhteydenotot erilaisilta yrityksiltä, jotka kaipaavat vahvistusta projektiensa hallintaan. Aloitimme yhteistyön 13 uuden asiakkaan kanssa projektitoimeksiantojen parissa.

Palveluista vahvin oli ulkoisten projektipäälliköiden ja -johtajien ja muiden projektiammattilaisten tarjoaminen asiakastoimeksiantoihin. Toiminnan kehittämisen palveluissa (mm. projektitoiminnan kehittäminen ja hankinnan kehittäminen) oli hienoista kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vuoden aikana Sematin projektipäälliköt ja projektijohtajat osallistuivat lähes 60 projektiin.

”Erityisen ilahduttavaa oli useiden lukuisten uusien asiakkuuksien saaminen ja aikaisempien yhteistöiden jatkuminen ja laajentuminen”, Jani kiittelee.  

Site Manager -palvelu kansainvälisiin tehdasprojekteihin 

Kansainvälinen toimintamme laajeni myös hieman mm. suoraan yhdysvaltalaiselle ja virolaiselle yrityksille tehtyjen toimeksiantojen merkeissä.  

Selkeytimme myös jo aikaisemminkin tarjottuja Site Manager -palveluitamme. Näitä palveluita varten avasimme yrityksen Ruotsiin ja käynnistimme vastavan prosessin Norjaan. Kummassakin maassa asiakkaillamme on projektit käynnissä, joissa olemme mukana.  

Vahvaa kasvua myös tulevaisuudessa 

Vuosi 2023 on lähtenyt käyntiin todella vauhdikkaasti ja näyttää vahvasti siltä tänä vuonna liiketoimintamme tulee kasvamaan edellisiin vuosiin nähden merkittävästi.  

Kiitämme asiakasyrityksiämme luottamuksesta Sematiin ja erityisesti henkilöstöämme, joka toimii asiakasrajapinnassa usein haasteellisissa projekteissa. Osaava, luotettava ja motivoitunut henkilöstömme on tärkein voimavaramme.