Uutiset

Kustannussäästöjä ammattimaisesti hoidetuilla teollisuuden hankinnoilla

Hankinnalla on merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja tulokseen. Ammattimaisesti hoidettu hankinta voi tuoda suuria kustannussäästöjä yritykselle. Hankinta ei ole vain operatiivista toimintaa – sen johtamisella ja kehittämisellä on suuri merkitys liiketoimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti.

Projektijohtaja Jani Perälä.

Siitä huolimatta, että hankinta on ratkaiseva rooli yrityksen toiminnassa, monessa yrityksessä hankintaa hoidetaan OTO:na, eikä hankintastrategiaa ole. Strateginen ote hankintoihin tuo mukanaan säästöjä ja toimintavarmuutta.

Sematilla on laajamittaista käytännön kokemusta hankinnasta sen kaikkine osa-alueineen. Tarjoamme erityistä hankintaosaamista, jolla vastataan asiakkaan kaikkiin tarpeisiin hankinnan saralle. Käytössämme on Semat P5 -malli, jonka avulla voimme helposti määritellä asiakkaan tarpeisiin sopivan palvelutason.

”Hankinnan arvo tajutaan usein vasta silloin, kun joku asia menee saatavuuden, laadun tai hinnan vuoksi pieleen”, kertoo Sematin hankintaguru, projektijohtaja Jani ”Hankintaäijä” Perälä, jolla on mittava kansainvälinen kokemus toimitusketjuista, hankinnasta ja logistiikasta. ”Pitkän aikaa on ollut suunnitelmissa tuoda Sematin käytännön karaistaman hankintaosaamisen tuotteista omaksi palvelukseen. Kysyntää selvästi on ja meillä on käytännön osaamista valtavasti. Hankinnan kokonaisvaltaiset palvelut tukevat myös Sematin olemassa olevaa palvelutarjontaa.”

Olemme pilotoineet hankinnan palveluitamme viimeisen vuoden aikana menestyksekkäästi. Lue, millaisia hyötyjä hankinnan kehittäminen toi Koskiselle.

Tutustu Sematin hankinnan kehittämiseen ja muihin toiminnan kehittämispalveluihin.