Projektipäällikkö Minna Kivistö: Sematilla opin uutta

Projektipäällikkö Minna Kivistöllä on takanaan kaksi vuotta Sematilla. Ennen meille tuloaan Minna työskenteli kymmenen vuotta eurooppalaiseen konserniin kuuluvassa PK-yrityksessä edeten myynti- ja markkinointiassistentin tehtävistä laatu- ja kehityspäälliköksi ja Suomen johtoryhmän jäseneksi.

Edellisessä työssään Minna veti useita käytännön toiminnan kehittämiseen liittyviä projekteja, mikä toi mukanaan kasvavan kiinnostuksen projektityöhön. Minna rekrytoitiin Sematille Facebookin naisverkoston kautta, kun tarvittiin asiakastoimeksiantoon sopiva henkilö nopealla aikataululla. Muista hakijoista Minnan erotti monipuolisen osaamisen lisäksi erityisesti halu työskennellä projektien parissa ja halu kehittää osaamistaan.

Samoihin aikoihin, kun työt Sematilla alkoivat, aloitti Minna myös jatko-opinnot tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmassa Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa. Opinnot työn ohella ovat edenneet hienosti ja nyt hän on gradua vaille valmis KTM.

”Kannustamme henkilöstöämme kehittämään itseään”, kertoo Sematin toimitusjohtaja Jani Rathgeber ja jatkaa: ”Pyrimme tukemaan mahdollisuutta suorittaa opintoja työn ohessa. Minna tekee muuten myös graduaan asiakkaalle, jolla työskentelee.”

Sematissa Minnaa viehätti jo alkuvaiheessa nettisivuilta bongattu ”no bullshit” -filosofia, jonka hän myös omalta osaltaan allekirjoittaa. ”No bullshit istuu loistavasti myös omaan työasenteeseeni”, hän kertoo. ”En jaksa tyhjiä korulauseita. Olen itse suorapuheinen ja rehellinen ihminen, ja uskon asioiden menevän eteenpäin vasta, kun niistä puhutaan ääneen oikeilla sanoilla.” Vaikeista asioista puhuminen ei Minnaa myöskään pelota: epäkohdat hän haluaa tuoda esiin ja pyrkiä löytämään niihin myös ratkaisun. ”Suorapuheisuudestani huolimatta – tai sen vuoksi – minua pidetään ystävällisenä ja hyväntahtoisena ihmisenä”, Minna naurahtaa.

Ensimmäisessä asiakastoimeksiannossaan Minna toimi projektisuunnittelijana Outotecilla. ”Työhöni kuului projektisuunnittelua kansainvälisissä suunnittelu- ja laitetoimitusprojekteissa. Seurasin projektin edistymistä käymällä keskusteluja projektitiimin jäsenten kanssa, päivitin aikataulua ja laadin edistymäkäyriä”, kertoo Minna. Hän tuli myös tunnetuksi Excel-guruna kollegoidensa keskuudessa.

Reilun vuoden jälkeen Minna siirtyi projektien laatupäälliköksi samalle asiakkaalle. ”Työ on monipuolista ja vaatii yhteistyötä projektijohdon ja koko tiimin kanssa”, Minna kertoo. ”Teen laatusuunnitelmia, pyrin lisäämään projektitiimin tietoisuutta projektin laadunhallinnan työkaluista, ja muun muassa opastan tiimiä laadunhallintaan liittyvien ohjelmistojen ja työkalujen käytössä. Tärkeä osa työtä on kehittää projektitiimien työskentelyä niin, että se huomioi myös laatuvaatimukset.

”On tosi hienoa, että asiakas on huomannut Minnan monipuoliset taidot ja tarjonnut haastavampia tehtäviä”, kommentoi Jani.

Minna on viihtynyt Sematin leivissä todella hyvin. ”On mahtavaa, että samaan aikaan on voinut nähdä sekä pienen että suuren yrityksen toimintamalleja”, hän kertoo. ”Olen myös oppinut paljon lisää käytännön projektijohtamisesta ja huomannut sen, että se on käytännössä aika erilaista kuin teoriassa.” Uuden oppimisesta voimaa ammentavana ihmisenä Minna nauttii siitä, että työ on tuonut paljon uutta asiaa myös oman työ- ja koulutustaustan ulkopuolelta. Tutuksi ovat tulleet muun muassa insinöörien laatimat dokumentit ja laitetoimitusprojektien laadunhallintaan tarvittavien asiakirjojen laatiminen.

”Parasta on tietysti ollut uuden oppiminen ja omien taitojen kasvaminen, uusiin ihmisiin ja organisaatioon tutustuminen”, Minna kertoo. ”Hienoa on ollut myös se, että suuri asiakasorganisaatio on mahdollistanut opintojeni hyödyntämisen käytännön työssä.” Vuokraprojektipäällikkönä työskentelyssä Minna näkee paljon positiivista. ”Työ tarjoaa mahdollisuuden tehdä erilaisia toimeksiantoja erilaisissa organisaatioissa, kuitenkin vakituisessa työsuhteessa.”

Vahvuudekseen näissä hommissa hän kokee monipuolisen taustansa lisäksi sen, etteivät uudet asiat pelota, vaan hän näkee ne pikemminkin mielenkiintoisina haasteina ja mahdollisuutena oppia uutta. Tulevaisuudessa Minna näkisi mielellään itsensä kehittämässä projektijohtamisen käytäntöjä eri organisaatioissa ja varmistamassa, että ne myös jalkautuvat käytännön toimintaan.

Semat on Minnan mielestä paras, koska se mahdollistaa työskentelyn eri yrityksissä. ”Täällä voi ihan vapaasti ja rehellisesti etsiä vielä vähän itseään, tehden monenlaisia asioita monenlaisten ihmisten kanssa”, hän kertoo. ”Tieto kasvaa, kun sitä jaetaan. Mitä useamman ihmisen kanssa pääsen työskentelemään ja jakamaan ajatuksia ja kokemuksia, sitä taitavammaksi kehityn. Samalla kehitän ihmisiä ympärilläni – se on minulle tosi tärkeää ja tuo merkitystä työhön.”