HankintaPro

Teollisuuden hankinnat palveluna – Semat P5

Teollisuudessa hankinta muodostaa tyypillisesti 25 – 70 prosenttia yrityksen liikevaihdosta, eli sillä on merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja tulokseen. Se vaikuttaa myös vahvasti yrityksen toimintavarmuuteen ja työkustannuksiin. Hankintojen merkitys yrityksen kilpailu- ja tuloksentekokyvylle kasvaa yritysten keskittyessä ydinosaamiseensa ja ulkoistaessa toimintojaan. Kansainvälisen toimintaympäristön muuttuessa epävarmemmaksi hyvin hoidetun hankinnan merkitys korostuu.

Hankinta toimintona ei ole koskaan ”valmis”, vaan aina pystytään tekemään asioita paremmin ja tehokkaammin. Sähläyskulujen minimoinnilla on suuri vaikutus tulokseen.

Mittavaa kokemusta hankintatoimesta

Sematilta löytyy laajaa, kokonaisvaltaista kokemusta ja näkemystä hankintatoimen kaikista osa-alueista strategiasta operatiiviseen toimintaan. Lisäksi hankinta-asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus hankinnan sisäisenä asiakkaana olemisesta – muun muassa tuotannosta, jälkimarkkinoinnista ja huoltotoiminnasta – eli heillä on ensikäden kokemusta siitä, miten hankinnan onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa yrityksen eri toimintoihin.

Hankinnan palveluprosessit

Hankinta ei ole pelkkää operatiivista toimintaa, vaikka operatiiviset prosessit sen keskiössä ovatkin. Liiketoimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti hankinnan johtamisen ja kehittämisen merkitys korostuu. Kehittämisen tulee aina perustua yrityksen strategiaan ja sidosryhmien tarpeisiin.

Suuri merkitys on myös toimittajaverkoston johtamisella ja jatkuvalla kehittämisellä, jotta se palvelee yritystä optimaalisella tavalla.

Mikä on Semat P5?

Olemme luoneet P5-mallin kuvaamaan tarjoamiamme hankinnan palveluita. Sen avulla voimme helposti määritellä asiakkaan tarpeeseen sopivan palvelun.

Nimi muodostuu sanoista Procurement – hankinta, Professionals – ammattilaiset, Preventive – ennaltaehkäisevä, Predictive – ennustava ja Proactive – ennakoiva.

Semat P5 – Hankinnan palvelutasot

Hankinnan palvelutasot kuvattuna alla. Tarkempaa tietoa kustakin tasosta löydät yllä olevista linkeistä tai kysymällä meiltä lisää.

Hankintojen vaikutus yrityksen toimintaan

Strateginen ote hankintoihin voi tuoda suuria säästöjä yritykselle, mikä näkyy tuloksessa. Hyvä hankintastrategia pohjautuu yrityksen strategiaan. Yrityksellä voi olla hankinnalle erilaisia tavoitteita, kuten materiaalin saatavuuden varmistaminen, kustannussäästöt ja arvontuotto toimittajakentästä.

Hankinnan arvontuotto ja kokonaiskustannusten pienentäminen muodostuvat monista tekijöistä, joita ovat muun muassa:​

 • Laatukustannusten minimoiminen​
 • Hankinnan turhien kustannusten eliminoiminen
 • Toimittajien tuottamat kustannussäästöt esimerkiksi uusien innovaatioiden tai tuotekehityksen kautta​
 • Uudet tuotteet tai palvelut toimittajilta​
 • Toimitusketjun optimointi ja sen kautta saavutettavat säästöt
 • Vaikutukset yrityksen taseeseen (varastot, maksuajat, rahoitus jne…)

Verrattaessa hankinnan kautta saatavien kustannussäästöjen vaikutusta vastaavan liikevoiton saavuttamiseksi tarvittavaan myynnin lisäykseen, näkyy hankinnan vaikutus selvästi. Alla oleva kuva hahmottaa tilannetta eri tilanteessa olevien kuvitteellisten yritysten kautta.

Miten HankintaPro tuo lisäarvoa?

Sematin hankinta-ammattilaisten käyttäminen tuo yrityksellesi lukuisia hyötyjä:

 • Saat käyttöönsä alan tuntevan, osaavan ammattilaisen ja hankintajohdon
 • Pääset kansainvälisille hankintakanaville
 • Hankintaasi kehitetään jatkuvasti kokonaistaloudellisesta näkökulmasta
 • Hankintojen hoitaminen osaavalla otteella tuo yrityksellesi välittömiä ja erityisesti pitkäaikaisia kustannussäästöjä
 • Yrityksellesi luodaan optimaalinen ja arvoa tuottava toimittajaverkosto, jota ylläpidetään jatkuvasti tarpeen ja markkinan muutoksen mukaan
 • Minimoidaan toimitusketjun riskejä poikkeaman hallinnalla
 • Kilpailukykysi ja toimintasi kannattavuus parantuvat

Jos et ole vielä vakuuttunut, lue mitä teimme Koskisella!

Referenssiasiakkaita