Sematin CV-pankin rekisteriseloste

(Henkilötietolaki 523/99 10 §)

1. Rekisterinpitäjä

Semat Oy
Äyritie 8 E
01510 Vantaa
Puh. 010 322 8890
Sähköposti: info@sematgroup.com

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Taina Kaasila
Semat Oy
Äyritie 8 E
01510 Vantaa
Puh. 050 340 0337
Sähköposti: taina.kaasila@sematgroup.com

3. Rekisterin nimi

Sematin CV-pankki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

CV-pankin henkilötietoja käytetään ainoastaan Semat Oy:n rekrytoinnissa ja oikeiden henkilöiden löytämiseksi asiakastoimeksiantoihin. (Henkilötietolaki 8 §)

5. Rekisterin tietokanta

Tiedot ovat henkilöiden itsensä antamia. Rekisterissä säilytetään kaikki tiedot, jotka hakija on ilmoittanut.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä on hakijan itse antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja lähettäminen EU:ssa tai EES:ssä

CV-pankkiin tallennetut tiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka hoitavat Semat Oy:n rekrytointia. Rekisteröidyn itsensä luvalla tietoja voidaan luovuttaa asiakasyrityksen edustajalle asiakastoimeksiantojen yhteydessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

CV-pankin käyttöoikeus on ainoastaan Semat Oy:n rekrytointia hoitavalla henkilöstöllä. Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattu. Tiedot säilytetään tietokannassa maksimissaan kuusi kuukautta.

9. Tarkistamisoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26 § perusteella oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä rekisterissä säilytetään. Tarkistuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteristä vastaavalle.