Projektijohtaja Vesa Kotirannan kesätyöt Turun saaristossa

Semat on mukana kehittämässä parempia menetelmiä vesien puhdistamiseen. Pitkän linjan projektijohtaja Vesa Kotiranta vietti kesää Turun saaristossa poistaen ruovikkoa Rantapartureiden tiimissä.

Rantaparturit Oy on perustettu kehittämään ja tarjoamaan ratkaisuja, joilla pyritään ehkäisemään vesistöjen rehevöitymistä ja rantojen ruovikoitumista. Ruovikon ja muiden vesikasvien voimakas kasvu on todellinen ongelma Suomen rannikoilla, joten näiden poistaminen vesistöistä on monella tavalla ekoteko.

Rantaparturit etsii osana toimintaansa aktiivisesti hyötykäyttökohteita kerätylle ruokomateriaalille. Ruo’on biomassa soveltuu mm. katemateriaaliksi, kasvualustaksi, rakennus- ja käsityömateriaaliksi, maanparannukseen, rehuksi ja periaatteessa jopa biokaasun tuottamiseen. Hyötykäytön esteenä on monesti kuitenkin keruun ja logistiikan kustannukset, ja tästä syystä kustannustehokkaampia menetelmiä on tarpeellista kehittää jatkuvasti. Loppukäyttöön yritetään löytää jatkuvasti myös muita innovatiivisempia tapoja erilaisten yhteistyökuvioiden kautta.

Vesa lähti mukaan Rantapartureiden toimintaan Rantapartureiden omistajan, Teron Almin, innoittamana: ”Kuulin Terolta, että hän oli investoinut isompaan kaislanleikkuukoneeseen ja tarvitsi apua suureen leikkuuprojektiin. Ehdotin Sematille tällaista yhteistyökuviota ja olin sitten Sematin nimissä viikon leikkaamassa ruokoa merellä.”

Vesa on päätyökseen toiminut viimeiset neljä vuotta kommunikaatiolaitteita ja kuulosuojaimia valmistavalla Savox Communicationsilla Sematin toimeksiannolla: ”kuultuani leikkuuprojektista ensimmäinen ajatus oli, että työskentelemme leikkuuprojektin aikana meluisassa ympäristössä, ja meidän on pystyttävä kommunikoimaan metelistä huolimatta. Olen viime aikoina ollut Savoxilla kuulosuojainprojekteissa mukana, joten tiesin että voisimme hyödyntää tuotekehitysvaiheessa olevia kommunikaatiolaitteita.”

Tero käytti Savoxin laitteita, kun projektissa opeteltiin toimintamallia tilanteeseen, jossa samaa aluetta urakoidaan kahdella aluksella. Ilman laitteita työskentely olisi ollut hyvin hankalaa, sillä sujuva kommunikaatio on ehdoton edellytys, kun kaksi nopeasti liikkuvaa alusta tekee yhteistyössä rannan edustan siivousta pienellä alueella. Tero kertoo hankkivansa Savoxin kuulokkeet heti, kun tuotteet ovat markkinoilla. Myös Vesalle käyttäjäkokemus oli arvokas, sillä hän pääsi loppukäyttäjänä tutustumaan siihen, mitä tuotteelta todella vaaditaan meluisassa ja monella tavalla vaativassa meriympäristössä.

Tero Almi kertoo uusien menetelmien kehittämisen olleen haastavaa ja hidasta. ”On ollut todella arvokasta, kun kokenut ammattilainen on auttanut meitä asettumaan tekemistä isomman sateenvarjon alle ja sillä tavoin näkemään paremmin kokonaiskuvan.” Näin kehitysvaiheessa olevassa toiminnassa on kyettävä kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin. ”Vesan innostunut ja perusteellinen perehtyminen nykytilaan mahdollisti sen, että hän pystyi nostamaan esille olennaisia havaintoja ja kehityskohtia”, Tero kertoo.